Laboratorier

GIH har en unik bredd i hur de idrotts- och hälsorelaterade frågorna beforskas. Många discipliner finns representerade vid lärosätet.

Borg-skalan

Tre laboratorier bidrar i nuläget till infrastrukturen för forskningsfrågor oavsett forskningsinriktning. Du kan läsa mer om deras verksamhet och vanligaste tester på deras egna sidor nedan.

GIH:s tre laboratorier är:

Adress till denna sida www.gih.se/laboratorier