Prestation och träning

Prestation och träning är en forskningsinriktning som handlar om att förbättra individens prestationsförmåga. Forskningsinriktningen omfattar inte bara tävlingsidrott utan forskning på olika prestationsnivåer, inklusive effekter av träning vid olika funktionsnedsättningar och i olika åldrar.

Områdets samhällsrelevans är bl.a. relaterad till regeringens mål om att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft genom en samlad elitidrottssatsning samt funktionshindrades behov av anpassad träning. En förbättrad prestation på elitnivå kan, förutom ökad nationell prestige, ge spin-off effekter i form av stimulans till barn/ungdomar att satsa på idrott/fysisk aktivitet samt ge nya arbetstillfällen inom idrottsrelaterad verksamhet.