SCAPIS

SCAPIS, the Swedish CardioPulmonary bioImage Study, är den hittills största svenska studien inom området hjärta, kärl och lunga, vilken inkluderar 30.000 män och kvinnor (50-64 år) från olika regioner i Sverige. Datainsamlingen avslutades under 2018.
 
Undersökningar i studien görs under en eller två dagar och innefattar förutom blodprovstagning och enkätfrågor, mätningar med avancerad bildteknik för att avbilda sjukdom i hjärtat och halsens blodkärl, i lungorna samt mäta exakt förekomst och fördelning muskler och fett i kroppen.

Detta göras på sex universitetssjukhus runt om i Sverige i Lund/Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå. Läs mer på www.scapis.se.
 
I forskningsgruppen på GIH är vi ansvariga för mätningen av det dagliga aktivitetsmönstret via accelerometri i studien, samt mätningen av kondition via Ekblom-Bak testet. 

Utifrån denna unika studie kommer forskningsgruppen på GIH bland annat titta på betydelsen av olika delar av rörelsemönstret (sittande, låg-, medel- och högintensiv fysisk aktivitet) samt konditionsnivå för hjärt-och kärlhälsa.

Från SCAPIS pilotstudie som genomfördes i Göteborg 2012, och inkluderade totalt 1100 slumpmässigt utvalda män och kvinnor 50 till 64 år, har genererats ett antal publikationer.

Medverkande forskare

Medverkande forskare från GIH är:

  • Örjan Ekblom, docent, ledamot projektgruppen Kohort/Metabolism inom SCAPIS, ansvarig från GIH 
  • Elin Ekblom Bak, docent 
  • Maria Ekblom, docent 
  • Rui Wang, PhD 
  • Emerald Heiland, PhD

Projektperiod

2012 och framåt 

Vetenskaplig publicering från projektet

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 6)

 Författare Titel År URL
Ekblom-Bak, Elin
Ekblom, Örjan
Fagman, Erika
Angerås, Oskar
Schmidt, Caroline
Rosengren, Annika
Börjesson, Mats
Bergström, Göran
Fitness attenuates the prevalence of increased coronary artery calcium in individuals with metabolic syndrome. 2018 Fulltext
Ekblom-Bak, Elin
Ekblom, Örjan
Bolam, Kate
Ekblom, Björn
Bergström, Göran
Börjesson, Mats
SCAPIS Pilot Study 2016 Fulltext
Ekblom-Bak, Elin
Ekblom, Örjan
Bergström, Göran
Börjesson, Mats
Isotemporal substitution of sedentary time by physical activity of different intensities and bout lengths, and its associations with metabolic risk. 2016 -
Ekblom, Örjan
Ekblom-Bak, Elin
Bolam, Kate A
Ekblom, Björn
Schmidt, Caroline
Söderberg, Caroline
Bergström, Göran
Börjesson, Mats
Concurrent and predictive validity of physical activity measurement items commonly used in clinical settings- data from SCAPIS pilot study. 2015 Fulltext
Ekblom, Örjan
Ekblom Bak, Elin
Rosengren, Annika
Hallsten, Mattias
Bergström, Göran
Börjesson, Mats
Cardiorespiratory Fitness, Sedentary Behaviour and Physical Activity Are Independently Associated with the Metabolic Syndrome, Results from the SCAPIS Pilot Study. 2015 Fulltext
Ekblom-Bak, Elin
Olsson, Gustav
Ekblom, Örjan
Ekblom, Björn
Bergström, Göran
Börjesson, Mats
The Daily Movement Pattern and Fulfilment of Physical Activity Recommendations in Swedish Middle-Aged Adults 2015 Fulltext