Militärprojektet

Den militärmedicinska forskningsgruppen på GIH påbörjade ett forskningssamarbete med Försvarsmakten år 2010, ett samarbete som utvecklats alltmer för varje år.
 
Den initiala målsättningen var "upprätthålla och förbättra stridsvärdet under långtidsarbete" men forskningsområdet har vidgats alltmer och omfattar numera flera olika ämnesområden, såsom effekter av stillasittande, träning och hjärnhälsa med mera.
 
Forskningen sträcker sig från insatser före och under en aktivitet, till exempel kostfrågor, till åtgärder efter en insats för att minimera effekterna av tunga operationer.
 
Andra delar gäller selektion av soldater till specifika insatsgrupper och träningsuppläggning för att minska risker för skador under förberedande perioder.

Medverkande forskare

Medverkande forskare från GIH:

  • Örjan Ekblom, docent, gruppledare
  • Björn Ekblom, professor emeritus
  • Manne Godhe, forskningsassistent
  • Torbjörn Helge, forskningsassistent

Övriga medverkande forskare:

  • Frida Björkman, Med dr, adjungerad forskare GIH

Projektperiod

2010 – pågående.

Vetenskaplig publicering från projektet

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 3)

 Författare Titel År URL
Moberg, Marcus
Hendo, Gina
Jakobsson, Madelene
Mattsson, C Mikael
Ekblom-Bak, Elin
Flockhart, Mikael
Pontén, Marjan
Söderlund, Karin
Ekblom, Björn
Increased autophagy signaling but not proteasome activity in human skeletal muscle after prolonged low-intensity exercise with negative energy balance 2017 Fulltext
Ekblom, Björn
Helge, Torbjörn
Godhe, Manne
Pettersson, Tobbe
Mattsson, Mikael C
Rekommendationer gällande bärvikter och förflyttningshastigheter under längre fältoperationer. Beräkningar av energiomsättning 2016 -
Godhe, Manne
Helge, Torbjörn
Mattsson, C Mikael
Ekblom, Örjan
Ekblom, Björn
Physiological factors of importance for load carriage Fulltext