LIV-projekten

LIV-projekten är en serie studier med syfte att spegla motionsvanor, total fysisk aktivitet, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor i ett representativt urval svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år.LIV 2000-projektet. Fotograf: Peter Hoelstad. Ägs av Livsstilsmottagningen, Karolinska Institutet, Solna.

 

Rapport från LIV 2000-studien

LIV 2000 genomfördes år 2000-2001, och syftet var att spegla motionsvanor, total fysisk aktivitet, fysisk prestationsförmåga, livsstil och levnadsvanor i en representativ kohort av svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år.

Projektledare var docent Örjan Ekblom. Dessutom var syftet att jämföra resultaten med föregångaren LIV 90, som genomfördes med samma syfte och metod och av samma forskningsgrupp, 10 år tidigare. På så sätt skulle trender och eventuella förändringar över 10 års tid av studerade variabler kunna göras.

Publikationer från LIV 2000

Lista kommer här.

Dessutom har en rapport med sammanställd data presenterats. Ansvariga för rapporten var docent Elin Ekblom-Bak, professor emeritus Lars-Magnus Engström, docent Örjan Ekblom samt professor emeritus Björn Ekblom.

Läs hela LIV 2000-rapporten (pdf)

LIV 2013

Det viktigaste målet med datainsamlingen, LIV 2013, var att få en rikstäckande tvärsnittsbild av övervikt, kondition, total fysisk aktivitet och stillasittande i riket då det i dagsläget saknas rapporter av den omfattningen. Projektledare var professor Mats Börjesson och docent Örjan Ekblom.
 
Studiens resultat jämförs med datainsamlingar gjorda 1990 och 2000. På så sätt kan trender analyseras omfattande ett tidsspann om 23 år.
 
Tidsomfånget, det representativa urvalet och kombinationen av praktiska mätningar och enkätdata är något som gör LIV-projektet unikt.

Vid tidigare LIV-undersökningar 1990 och 2000 användes cykeltestning, enklare styrketest och enkät. 2013 års kartläggning baseras på 2 000 personer och samma metod används men kompletteras med en så kallad accelerometer som bedömer stillasittande tid och ett förfinat cykeltest, Ekblom-Bak testet, för att bedöma individernas kondition.

Professor Mats Börjesson om LIV-projektet 2013

Professor Mats Börjesson var en av de ansvariga för projektet och berättar om LIV 2013:

- Åren 1990 och 2000 genomförde GIH under ledning av professorerna Björn Ekblom och Lars-Magnus Engström, liknande kartläggningar av den svenska befolkningens kondition, styrka och levnadsvanor. Den undersökning vi nu genomför kan jämföras med tidigare data, vilket bidrar till att vi kan få svar på frågor om vilka förändringar som skett under de senaste 23 åren.
 
- Vi förväntar oss att resultatet av denna studie kan få stor betydelse för hälso- och sjukvården samt samhället i stort, säger Mats Börjesson.

Samarbetspartners 

Studien genomförs i samarbete med respektive deltagande region, Centrum för idrottsforskning, Socialstyrelsen, Apotek Hjärtat och Monark.

I studien ingår bland annat regionerna Skåne, Västra Götaland, Kalmar, Värmland och Gotland. De personer som slumpvis väljs ut får en inbjudan i sin brevlåda och testerna utförs sedan på ett antal testcentraler i respektive region.

Adress till denna sida: www.gih.se/liv

Medsponsorer LIV 2013

LIV 2000

Rapport från senaste LIV-projektet - läs här om hur det såg ut år 2000 och om trender mellan 1990 - 2000. (icon) Till rapporten (pdf)