HPI-gruppen

År 2017 formades HPI-gruppen på GIH i ett forskningssamarbete mellan GIH och HPI Health Profile Institute AB (HPI). Gruppen har som övergripande syfte att generera kunskap kring fysisk aktivitet, prestationsförmåga och andra levnadsvanor i den svenska arbetsföra befolkningen utifrån en stor, befintlig databas av hälsoprofilbedömningar.

Hälsoprofilbedömning är en tvärvetenskaplig metod som kombinerar medicin, fysiologi och beteendevetenskap för att utveckla hälsa hos medarbetare på arbetsplatser runt om i Sverige. Sedan 1976 har HPI utvecklat metoden kring hälsoprofilbedömningar och utbildat hälsoprofilbedömare för att genomföra dessa.

En hälsoprofilbedömning ger information om levnadsvanor och hälsoupplevelser såsom arbetsrelaterad stress, ensamhet, och generell hälsa samt information om fysisk arbetssituation, arbetsrelaterat sittande, övrig fysisk aktivitet, egenrapporterad diagnostiserad diabetes och medicinering, antropometri, blodtryck och beräknad maximal syreupptagning.

År 2018 finns över 600 000 hälsoprofilbedömningar genomförda sedan 1987 tillgängliga i en central databas, åldersspann 20-69 år, cirka 46% är kvinnor. Då hälsoprofilbedömningar har genomförts standardiserat sedan starten, utgör databasen en unik möjlighet att studera betydelsen och trender över tid av arbetsrelaterat stillasittande, fysisk arbetssituation, kondition, upplevd hälsa och andra faktorer hos den arbetsföra befolkningen.

Det finns, för vår kännedom, inte någon liknande svensk grupp av denna storleksordning över den arbetsföra befolkningen med dessa exponeringsmått. Storleken på gruppen möjliggör detaljerade analyser av variationer mellan män och kvinnor, olika åldrar och yrkesgrupper; speciellt relevanta är underanalyser av kvinnodominerade yrken som tidigare givits mindre uppmärksamhet i större studier.

Medverkande

Medverkande forskare från GIH: 

 • Elin Ekblom Bak, lektor, docent (ansvarig forskare)
 • Victoria Blom, psykolog, docent
 • Lena Kallings, lektor
 • Erik Hemmingson, lektor, docent
 • Örjan Ekblom, lektor, docent
 • Björn Ekblom, professor emeritus
 • Magnus Lindwall, professor
 • Tobias Holmlund, PhD, projektassistent
 • Jane Salier Eriksson, PhD, projektassistent
 • Daniel Väisänen, doktorand

Medverkande från HPI:

 • Peter Wallin, VD
 • Gunnar Andersson, PhD, metodansvarig
 • Jonas Söderling, statistiker
  • Projektperiod

2017 och framåt 

Vetenskaplig publicering från projektet

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 7)

 Författare Titel År URL
Hallgren, Mats
Nguyen, Thi-Thuy-Dung
Owen, Neville
Vancampfort, Davy
Dunstan, David W
Wallin, Peter
Andersson, Gunnar
Ekblom Bak, Elin
Associations of sedentary behavior in leisure and occupational contexts with symptoms of depression and anxiety. 2020 -
Blom, Victoria
Kallings, Lena
Ekblom, Björn
Wallin, Peter
Andersson, Gunnar
Hemmingsson, Erik
Ekblom, Örjan
Söderling, Jonas
Ekblom Bak, Elin
Self-Reported General Health, Overall and Work-Related Stress, Loneliness, and Sleeping Problems in 335,625 Swedish Adults from 2000 to 2016. 2020 Fulltext
Salier Eriksson, Jane
Ekblom, Björn
Kallings, Lena
Hemmingsson, Erik
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Ekblom, Örjan
Ekblom Bak, Elin
Active commuting in Swedish workers between 1998 and 2015 - trends, characteristics and cardiovascular disease risk. 2020 Fulltext
Ekblom Bak, Elin
Ekblom, Björn
Söderling, Jonas
Börjesson, Mats
Blom, Victoria
Kallings, Lena
Hemmingsson, Erik
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Ekblom, Örjan
Sex- and age-specific associations between cardiorespiratory fitness, CVD morbidity and all-cause mortality in 266.109 adults. 2019 Fulltext
Ekblom Bak, Elin
Ekblom, Örjan
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Söderling, Jonas
Hemmingsson, Erik
Ekblom, Björn
Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017. 2019 Fulltext
Ekblom Bak, Elin
Medverkan i skolidrotten ger bättre vanor och hälsa 2018 -
Ekblom Bak, Elin
Ekblom, Örjan
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Ekblom, Björn
Physical Education and Leisure-Time Physical Activity in Youth Are Both Important for Adulthood Activity, Physical Performance, and Health. 2018 Fulltext