Befolkningsbaserade studier

I detta övergripande område finns större egna befolkningsbaserade studier såväl som större studier via nationella samarbeten med andra forskargrupper.

Övergripande syftet med studierna är att undersöka sambandet och betydelsen av det dagliga rörelsemönstret, prestationsförmågan och andra levnadsvanor för hälsa och sjukdom i olika befolkningsbaserade grupper. I dagliga rörelsemönster inkluderas stillasittande, lågintensiv vardaglig aktivitet och medel- eller högintensiv fysisk aktivitet.