Mätning av det dagliga aktivitetsmönstret

Sedan 1950-talet har otaliga studier visat på betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa i vid bemärkelse.

Såväl nationellt som internationellt rekommenderas idag fysisk aktivitet minst 150 minuter i veckan på en medelhög intensitetsnivå, vilket innebär att man börjar bli varm och lite andfådd, för att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Det är emellertid viktigt att tänka på att vårt samhälle och våra levnadsvanor är i ständig förändring. För drygt 10 år sedan kom de första studierna som visade att längre stunder av dagligt stillasittande innebar en ökad risk för flertalet av de vanliga folksjukdomarna. Dessutom kunde man visa att den lågintensiva, vardagliga aktiviteten fick allt mer betydelse eftersom många inte motionerade regelbundet.

Behovet av att på ett tillförlitligt sätt kunna mäta hela det dagliga rörelsemönstret (alltifrån stillasittande och lågintensiv aktivitet till medel/högintensiv motion) är således påtagligt. Att själv be en person återrapportera hur mycket man sitter eller rör på sig är en enkel metod, men inte särskilt tillförlitlig.

På GIH arbetar vi sedan ett antal år tillbaka med att mäta det dagliga aktivitetsmönstret med objektiva metoder. Det är små mätare (så kallade accelerometrar och inclinometrar) som bärs på höften i ett bälte, runt handleden eller fastsatt på låret.

När en person rör sig så uppstår en acceleration, och det är den som accelerometern registrerar. Ju mer intensivt man rör sig, ju större utslag. Stillasittande eller stillastående ger inget utslag. Inclinometern, som fästs på låret, kan avgöra om personen står eller sitter.

På detta sätt kan vi i olika studier och situationer avgöra hur mycket en person sitter eller rör på sig samt hur aktiviteten/stillasittandet är fördelat över dagen eller veckan. Vi kan sedan beskriva detta eller relatera det till olika utfall, såsom välmående, sjukdomsrisk eller prestationsförmåga.

Projekt

Pågående projekt inom området:

Metodarbete för att förbättra mätning av det dagliga aktivitetsmönstret med accelerometer

I ett samarbete med forskare från bland annat Göteborgs Universitet, så studeras i detta projekt möjligheterna att på ett ännu mer korrekt sätt mäta det dagliga rörelsemönstret med accelerometri (objektiv mätmetod).

Publikationer

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 2)

 Författare Titel År URL
Arvidsson, Daniel
Fridolfsson, Jonatan
Buck, Christoph
Ekblom, Örjan
Ekblom Bak, Elin
Lissner, Lauren
Hunsberger, Monica
Börjesson, Mats
Reexamination of Accelerometer Calibration with Energy Expenditure as Criterion 2019 Fulltext
Fridolfsson, Jonatan
Börjesson, Mats
Buck, Christoph
Ekblom, Örjan
Ekblom Bak, Elin
Hunsberger, Monica
Lissner, Lauren
Arvidsson, Daniel
Effects of Frequency Filtering on Intensity and Noise in Accelerometer-Based Physical Activity Measurements. 2019 Fulltext