Metodutveckling fysisk aktivitet och kondition

På GIH ägnar vi oss åt metodutveckling och utvärdering av enkla samt mer komplicerade metoder för att mäta såväl det dagliga aktivitetsmönstret som för att mäta kondition.

Tillgänglighet av enkla användbara metoder för att mäta kondition är betydelsefullt för att man i en klinisk vardag eller andra hälso-/prestationsrelaterade situationer ska kunna uppskatta konditionsnivån hos en individ eller en grupp.

Betydelsen av att på ett tillförlitligt sätt kunna mäta alla aspekter av det dagliga aktivitetsmönstret och prestationsförmågan (konditionen) är central, såväl för projekten vid GIH som för syftet att bidra med ny kunskap till andra forskare eller praktiker ute i samhället.

Läs mer om metoderna: