Ischemisk hjärtsjukdom

Varje år drabbas över 20 000 personer av akut hjärtinfarkt.

Dessutom lever ett mycket stort antal människor av problem med hjärtats klaffar, hjärtsvikt, kroniska hjärtmuskelinflammationer och hjärtrytm-rubbningar.

Nu finns behandlingsmodeller som gör att den absoluta majoriteten överlever en infarkt, vilket ställer större krav på kunskap om vilken typ av aktivitet som är starkast kopplad till överlevnad, sjukvårdsutnyttjande och god livskvalitet hos de människor som drabbats av hjärtsjukdom.

För ett antal årtionden sedan var sängliggande och fysisk vila den ordinarie behandlingen. Nu vet man att rörelse är mycket viktigt och inom hälso- och sjukvården finns olika program för att hjälpa individer att ändra livsstil.

Swedeheart

Det nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART ligger till grund för kvalitetsutvecling inom vården av personer med hjärtsjukdom, men används också för forskning.

Vid GIH leder docent Örjan Ekblom forskning baserad på SWEDEHEART-registret.

Under 2020 disputerade fysioterapeut Amanda Ek med en avhandling till stor del baserat på detta arbete.

Övriga forskare vid GIH inom området är lektor Lena Kallings.

Från andra lärosäten deltar Åsa Cider, Margret Leosdotter, Maria Bäck, Kristina Hambraeus och Mats Börjesson.

Publikationer