Livsstilsmottagningar för personer med hög kardiometabol risk

Två projekt pågår för att utvärdera två olika livsstilsmottagningar som båda syftar till att förbättra levnadsvanor och riskprofil hos personer med hög kardiometabol risk.

Den ena livsstilsmottagningen verkade på Hjärtkliniken Karolinska universitetssjukhuset i Solna mellan åren 2008 och 2014, och den andra på Citypraktiken i Västerås mellan åren 2009 och 2014.

Livsstilsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Projektet är ett samarbete mellan forskare Elin Ekblom Bak på GIH och professor Mai-Lis Hellénius och doktorand Matthias Lidin på Karolinska Institutet. 

Det övergripande syftet är att beskriva och utvärdera en strukturerad intervention för att förändra ohälsosamma levnadsvanor hos personer med hög kardiovaskulär risk på en hjärtklinik.

Matthias Lidins doktorsavhandling Effects of a structured lifestyle program for individuals with high cardiovascular risk lades fram vid Karolinska institutet 9 november 2018. 

Projektet

Delprojekten innefattar:

 • beskriva studiepopulationen och interventionen, samt studera effekter på levnadsvanor efter sex månader och ett år
 • studera effekter av livsstilsinterventionen på kardiovaskulära riskfaktorer vid sex månader och ett år
 • belysa patienters erfarenheter av en strukturerad levnadsvaneintervention
 • belysa patienters upplevelser av hälsosamtal om fysisk aktivitet samt att identifiera mönster gällande beteendeförändring

Medverkande

Medverkande forskare från GIH:

 • Elin Ekblom Bak, PhD, Lektor.

Övriga medverkande forskare:

 • Matthias Lidin, Specialistsjuksköterska, doktorand. Karolinska Institutet
 • Mai-Lis Hellénius, Professor. Karolinska Institutet
 • Monica Rydell Karlsson, Med dr, Lektor. Ersta Sköndal högskola

Projektperiod

2014 - 2018

Publikationer

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 3)

 Författare Titel År URL
Lidin, Matthias
Hellénius, Mai-Lis
Ekblom Bak, Elin
Rydell Karlsson, Monica
Experiences from individuals with increased cardiovascular risk participating in a one-year lifestyle program. 2019 -
Lidin, Matthias
Hellénius, Mai-Lis
Rydell-Karlsson, Monica
Ekblom Bak, Elin
Long-term effects on cardiovascular risk of a structured multidisciplinary lifestyle program in clinical practice. 2018 Fulltext
Lidin, Matthias
Ekblom-Bak, Elin
Rydell Karlsson, Monica
Hellénius, Mai-Lis
Long-term effects of a Swedish lifestyle intervention programme on lifestyle habits and quality of life in people with increased cardiovascular risk. 2018 -

Samt doktorsavhandlingen Effects of a structured lifestyle program for individuals with high cardiovascular risk av Matthias Lidin (Karolinska institutet, 2018)

Livsstilsmottagningen på Citypraktiken, Västerås

Projektet är ett samarbete mellan forskare Elin Ekblom Bak på GIH och docent Mattias Damberg och doktorand Lena Lönnberg, Region Västmanland/Uppsala universitet.

Titeln på doktorandarbetet är Implementering av ett strukturerat livsstilsprogram i primärvård. Förändring av levnadsvanor och effekt på kardiovaskulär risk hos patienter med förhöjd kardiovaskulär risk.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva och utvärdera effekterna av en strukturerad livsstilsrådgivning med fokus på levnadsvanor i primärvård för patienter med förhöjd kardiovaskulär risk.

Avhandlingen avser även att beskriva patienternas erfarenhet och upplevelse av rådgivning och livsstilsförändring efter deltagande i livsstilsprogrammet samt utvärdera livsstilsprogrammets kostnadseffektivitet.

Projektet

Projektet består av fyra delarbeten:

 • Delarbete I: Syfte: att beskriva en strukturerad livsstilsmottagning i primärvård och utvärdera förändring av levnadsvanor efter deltagande i livsstilsrådgivning under 12 månader.
 • Delarbete II: Syfte: att beskriva effekt på metabola riskfaktorer, kardiovaskulär risk och utvärdera förändring av självskattad hälsa och livskvalité efter deltagande i livsstilsrådgivning under 12 månader.
 • Delarbete III: Syfte: att beskriva erfarenheter och upplevelse av rådgivning och livsstilsförändring efter deltagande i livsstilsrådgivning under 12 månader.
 • Delarbete IV: Syfte: att beräkna långtidseffekter och kostnader av en strukturerad livsstilsrådgivning under 12 månader i primärvård för patienter med förhöjd kardiovaskulär risk.

Medverkande

Medverkande forskare från GIH:

 • Elin Ekblom Bak, PhD, Lektor.
 •  
  Övriga medverkande forskare:
   
  Lena Lönnberg, Leg fysioterapeut, doktorand. Uppsala universitet.
 • Mattias Damberg, Docent, Region Västmanland/Uppsala universitet.
 • Åsa Revenäs, PhD. Karolinska Institutet
 • Per Kristiansson, Docent. Uppsala universitet.

Projektperiod

2018 - 2024

Publikationer

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 2)

 Författare Titel År URL
Lönnberg, Lena
Ekblom Bak, Elin
Damberg, Mattias
Reduced 10-year risk of developing cardiovascular disease after participating in a lifestyle programme in primary care. 2020 Fulltext
Lönnberg, Lena
Ekblom Bak, Elin
Damberg, Mattias
Improved unhealthy lifestyle habits in patients with high cardiovascular risk 2019 Fulltext