Kliniska populationer

Betydelsen av fysisk aktivitet och prestationsförmåga i behandlande och sekundärpreventivt syfte har växt sig allt starkare under det senaste årtiondet. 

Med en prognos av ökad sjuklighet i befolkningen i stort under de kommande årtiondena, är studier av detta högst relevanta och nödvändiga.

I detta övergripande område finns framförallt studier i kliniska populationer via nationella samarbeten med andra forskargrupper.