När fysisk aktivitet kan vara särskilt viktig

Betydelsen av fysisk aktivitet och tillräckligt god kondition för god hälsa är särskilt stor i vissa fall.

Vissa människor lever med medfödda eller förvärvade tillstånd som gör att de har ett särskilt stort behov av rörelse. I andra fall har sjukdomsprocesser eller åldrande framskridit så pass att livsstilen har särskilt stor betydelse för den framtida hälsan.

När sjukvården blir allt bättre på att behandla dessa sjukdomar och förlänga livet, ökar behovet av kunskap kring vilka särskilda behov och effekter som kan finnas i dessa fall.

Vi arbetar med studier i dessa områden: