Forskningsgruppen vid Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC)

Forskningsgruppen består av följande disputerade forskare och lärare:

Dessutom ingår följande doktorander:

Laboratorieingenjör: