Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 23)

 Författare Titel År URL
Salier Eriksson, Jane
Ekblom, Björn
Kallings, Lena
Hemmingsson, Erik
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Ekblom, Örjan
Ekblom Bak, Elin
Active commuting in Swedish workers between 1998 and 2015 - trends, characteristics and cardiovascular disease risk. 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The heart rate method for estimating oxygen uptake 2019 Fulltext
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Raza, Wasif
Markstedt, Anders
Forsberg, Bertil
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling 2019 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Salier Eriksson, Jane
Nilsson Sommar, Johan
Rosdahl, Hans
Estimating duration-distance relations in cycle commuting in the general population 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Behaviours in a Nordic Metropolitan Setting in Relation to Modality, Gender, and Health Recommendations 2015 Fulltext
Schantz, Peter
Along paths converging to Bengt Saltin´s early contributions in exercise physiology 2015 Fulltext
Wallmann-Sperlich, Birgit
Froboese, Ingo
Schantz, Peter
Physical Activity and the Perceived Neighbourhood Environment 2014 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 32)

 Författare Titel År URL
Salier Eriksson, Jane
Hjärtfrekvensmetod för beräkning av syreupptagning under gång- och cykelpendling 2018 -
Elm, Klas
Brynell Johansson, Gunilla
Strömgren, Lars
Larsson, Lovisa
Schantz, Peter
Marjanovic, Arijana
Oretorp, Henrik
Forsberg, Bertil
En ny nollvision som både räddar och förlänger liv 2017 -
Svensson Smith, Karin
Schantz, Peter
Bilfria zoner kring skolor bör vara mer regel än undantag 2017 Fulltext
Schantz, Peter
När mekanisk medicin gick om promenaden 2014 Fulltext
Wahlgren, Lina
Upplevelser av färdvägsmiljöer vid arbetspendling med cykel 2013 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 9 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 89)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
De saknade kulturvärdena 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Lagstiftning och rättstillämpning 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Ett mångfasetterat experiment 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Lagtillämpning och konsekvenser 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Åstrand, Per-Olof
Gyllensten, Lars
Unika parkområden hotade 1991 Fulltext
Schantz, Peter
Låt Hagaparken växa på bredden 1990 Fulltext
Schantz, Peter
Lingloppet - en bildande löptävling 1988 Fulltext
Schantz, Peter
Långtur - om 150 mil turåkning längs den svenska fjällkedjan 1980 Fulltext
Fernström, Erik
Forsell, Claes
Henriks, Anders
Linder, Sven-Gunnar
Petersson, Gunnar
Schantz, Peter
Die Gebirgsexpedition Trantre 1979 Fulltext

Föregående Gå till sida , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.