Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 20)

 Författare Titel År URL
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Wasif, Raza
Anders, Markstedt
Bertil, Forsberg
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling -
Schantz, Peter
The National Urban Park in Greater Stockholm 2004 Fulltext
Schantz, Peter
Stigell, Erik
A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. 2009 -
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2010 Fulltext
Badland, Hannah
Oliver, Melody
Duncan, Mitch
Schantz, Peter
Measuring children´s independent mobility 2011 -
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Methods for Determining Route Distances in Active Commuting 2011 -
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting 2011 Fulltext
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring bikeability in a metropolitan setting 2012 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 Nästa

Övriga artiklar

Sida 7 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Salier Eriksson, Jane
Hjärtfrekvensmetod för beräkning av syreupptagning under gång- och cykelpendling 2018 -

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 7 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 82)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
How dependent on environment are we for our physical activity and health? 2015 Fulltext
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Vilka folkhälsovinster kan erhållas vid olika scenarier av ökad cykling i en storstadsregion? 2015 Fulltext
Blomstrand, Eva
Ekblom, Björn
Hedman, Rune
Schantz, Peter
Irma Åstrand 2016 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
200 years of physical education teacher education 2016 -
Lövenheim, Boel
Johansson, Christer
Wahlgren, Lina
Rosdahl, Hans
Salier Eriksson, Jane
Schantz, Peter
Almström, Peter
Berglund, Svante
Markstedt, Anders
Nilsson Sommar, Johan
Forsberg, Bertil
Health risk assessment of reduced air pollution exposure when changing commuting by car to bike 2016 Fulltext
Rosdahl, Hans
Salier Eriksson, Jane
Schantz, Peter
Validation of data collected with mobile metabolic measurement systems over time during active commuting 2016 -
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Relationships between heart rate and oxygen uptake in laboratory conditions and in bicycling commuting 2016 -
Schantz, Peter
The moving and resting human being 2016 Fulltext
Schantz, Peter
Förord. 2016 Fulltext
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Can heart rate be used as an indicator of energy demands during commuter walking in a metropolitan area? 2016 -

Föregående Gå till sida , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.