Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 20)

 Författare Titel År URL
Badland, Hannah
Oliver, Melody
Duncan, Mitch
Schantz, Peter
Measuring children´s independent mobility 2011 -
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Methods for Determining Route Distances in Active Commuting 2011 -
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Wasif, Raza
Anders, Markstedt
Bertil, Forsberg
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling -
Schantz, Peter
Stigell, Erik
A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. 2009 -
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2010 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting 2011 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring bikeability in a metropolitan setting 2012 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
Physical Activities and Their Relation to Physical Education 2013 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 Nästa

Övriga artiklar

Sida 7 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Människan, landskapet och tiden III 1998 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 7 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 82)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Lundvall, Suzanne
Changing Perspectives on Physical Education in Sweden 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Värdering av färdvägsmiljöer vid gång och cykling 2013 Fulltext
Schantz, Peter
Physical activity behaviours and environmental well-being in a spatial context 2014 Fulltext
Schantz, Peter
How dependent on environment are we for our physical activity and health? 2015 Fulltext
Boushel, Robert
Schantz, Peter
Bengt Saltin 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Forskningen vid GIH åren 1988-2013 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Forskning inom temaområdet rörelse, hälsa och miljö samt humanbiologi 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Om forskningens dolda krafter och exemplet Berit Sjöberg 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Undervisning inom rörelse, hälsa och miljö 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Om människan i rörelse och i vila 2014 Fulltext

Föregående Gå till sida , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.