Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 23)

 Författare Titel År URL
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Raza, Wasif
Markstedt, Anders
Forsberg, Bertil
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling 2019 -
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Badland, Hannah
Oliver, Melody
Duncan, Mitch
Schantz, Peter
Measuring children´s independent mobility 2011 -
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Methods for Determining Route Distances in Active Commuting 2011 -
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Schantz, Peter
Stigell, Erik
A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. 2009 -
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Wasif, Raza
Anders, Markstedt
Bertil, Forsberg
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling -
Salier Eriksson, Jane
Ekblom, Björn
Kallings, Lena
Hemmingsson, Erik
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Ekblom, Örjan
Ekblom Bak, Elin
Active commuting in Swedish workers between 1998 and 2015 - trends, characteristics and cardiovascular disease risk. 2019 Fulltext
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2010 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting 2011 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 Nästa

Övriga artiklar

Sida 7 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 32)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Människan, landskapet och tiden. 1997 Fulltext
Schantz, Peter
Människan, landskapet och tiden III 1998 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 7 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 89)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Från stumma till pedagogiska rum 2011 Fulltext
Schantz, Peter
Fysisk aktivitet och folkhälsa i ett perspektiv av hållbar utveckling 2012 Fulltext
Schantz, Peter
On the relation between green areas, health and physical activity 2012 Fulltext
Schantz, Peter
Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande 2012 Fulltext
Schantz, Peter
Perspectives on Physical Activity, Public Health and Sustainable Development 2012 Fulltext
Schantz, Peter
När Stockholm byggde bort cyklisterna 2013 Fulltext
Schantz, Peter
Lundvall, Suzanne
Changing Perspectives on Physical Education in Sweden 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Värdering av färdvägsmiljöer vid gång och cykling 2013 Fulltext
Schantz, Peter
Physical activity behaviours and environmental well-being in a spatial context 2014 Fulltext
Schantz, Peter
How dependent on environment are we for our physical activity and health? 2015 Fulltext

Föregående Gå till sida , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.