Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 20)

 Författare Titel År URL
Badland, Hannah
Oliver, Melody
Duncan, Mitch
Schantz, Peter
Measuring children´s independent mobility 2011 -
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
Physical Activities and Their Relation to Physical Education 2013 Fulltext
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Schantz, Peter
The National Urban Park in Greater Stockholm 2004 Fulltext
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Along paths converging to Bengt Saltin´s early contributions in exercise physiology 2015 Fulltext
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Stigell, Erik
A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. 2009 -

Gå till sida 1 , 2 Nästa

Övriga artiklar

Sida 7 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Wahlgren, Lina
Upplevelser av färdvägsmiljöer vid arbetspendling med cykel 2013 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 7 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 82)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Hälsoekonomi relaterad till gående och cykling 2012 -
Schantz, Peter
Natur, kultur och landskap 2011 Fulltext
Schantz, Peter
Fysisk aktivitet och folkhälsa i ett perspektiv av hållbar utveckling 2012 Fulltext
Schantz, Peter
Hur kan färdvägsmiljön bidra till aktiv transport och därmed till bättre hälsa? 2012 -
Schantz, Peter
Perspectives on Physical Activity, Public Health and Sustainable Development 2012 Fulltext
Schantz, Peter
On the relation between green areas, health and physical activity 2012 Fulltext
Schantz, Peter
The Royal National Urban Park in Stockholm 2013 -
Schantz, Peter
City Planning, Physical Activity and Public Health Perspectives in Europe 2011 -
Schantz, Peter
Från stumma till pedagogiska rum 2011 Fulltext
Schantz, Peter
Cyklistens landskap 2013 -

Föregående Gå till sida , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.