Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 23)

 Författare Titel År URL
Badland, Hannah
Oliver, Melody
Duncan, Mitch
Schantz, Peter
Measuring children´s independent mobility 2011 -
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
Physical Activities and Their Relation to Physical Education 2013 Fulltext
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Salier Eriksson, Jane
Ekblom, Björn
Kallings, Lena
Hemmingsson, Erik
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Ekblom, Örjan
Ekblom Bak, Elin
Active commuting in Swedish workers between 1998 and 2015 - trends, characteristics and cardiovascular disease risk. 2019 Fulltext
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Along paths converging to Bengt Saltin´s early contributions in exercise physiology 2015 Fulltext
Schantz, Peter
The National Urban Park in Greater Stockholm 2004 Fulltext
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2019 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 Nästa

Övriga artiklar

Sida 7 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 32)

 Författare Titel År URL
Wahlgren, Lina
Färdvägsmiljöer vid cykling till och från arbetet 2012 -
Wahlgren, Lina
Från träning för kondition till fysisk aktivitet för hälsa 2009 -

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 7 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 89)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Natur, kultur och landskap 2011 Fulltext
Schantz, Peter
Gå och cykla för ökad hälsa 2010 Fulltext
Schantz, Peter
Om Lindhardskolan och dess betydelse i ett svenskt perspektiv. 2009 Fulltext
Schantz, Peter
Det tätortsnära naturmötet 2008 Fulltext
Schantz, Peter
Kris, kreativitet och kunskap 2005 Fulltext
Schantz, Peter
Physical Activity, Health and Sustainable Development 2005 Fulltext
Schantz, Peter
Helhetsperspektiv på landskapet och människors hälsa. 2004 Fulltext
Schantz, Peter
Det historiska landskapets kulturvärden 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Om immateriella och materiella kulturvärden 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Landskap för rörelse och hälsa 2002 Fulltext

Föregående Gå till sida , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.