Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 25)

 Författare Titel År URL
Ekblom Bak, Elin
Stenling, Andreas
Salier Eriksson, Jane
Hemmingsson, Erik
Kallings, Lena
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Ekblom, Örjan
Ekblom, Björn
Lindwall, Magnus
Latent profile analysis patterns of exercise, sitting and fitness in adults - Associations with metabolic risk factors, perceived health, and perceived symptoms. 2020 Fulltext
Olsson, Karin
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Is the heart rate method based on ergometer cycling applicable on level walking? 2020 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Perspectives on exercise intensity, volume and energy expenditure in habitual cycle commuting 2020 -
Salier Eriksson, Jane
Ekblom, Björn
Kallings, Lena
Hemmingsson, Erik
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Ekblom, Örjan
Ekblom Bak, Elin
Active commuting in Swedish workers between 1998 and 2015 - trends, characteristics and cardiovascular disease risk. 2020 Fulltext
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Raza, Wasif
Markstedt, Anders
Forsberg, Bertil
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling 2020 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The heart rate method for estimating oxygen uptake 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Salier Eriksson, Jane
Nilsson Sommar, Johan
Rosdahl, Hans
Estimating duration-distance relations in cycle commuting in the general population 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext

Övriga artiklar

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 6 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 90)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Perspectives on Physical Activity, Public Health and Sustainable Development 2012 Fulltext
Schantz, Peter
Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande 2012 Fulltext
Schantz, Peter
On the relation between green areas, health and physical activity 2012 Fulltext
Schantz, Peter
Fysisk aktivitet och folkhälsa i ett perspektiv av hållbar utveckling 2012 Fulltext
Schantz, Peter
Hälsoekonomi relaterad till gående och cykling 2012 -
Schantz, Peter
Hur kan färdvägsmiljön bidra till aktiv transport och därmed till bättre hälsa? 2012 -
Schantz, Peter
City Planning, Physical Activity and Public Health Perspectives in Europe 2011 -
Schantz, Peter
Urban Nature, Movement and Health 2011 -
Schantz, Peter
Perspektiv på gående, cyklande och hälsa 2011 -
Schantz, Peter
Från stumma till pedagogiska rum 2011 Fulltext

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.