Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 21)

 Författare Titel År URL
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Raza, Wasif
Markstedt, Anders
Forsberg, Bertil
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling 2019 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Salier Eriksson, Jane
Nilsson Sommar, Johan
Rosdahl, Hans
Estimating duration-distance relations in cycle commuting in the general population 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Behaviours in a Nordic Metropolitan Setting in Relation to Modality, Gender, and Health Recommendations 2015 Fulltext
Schantz, Peter
Along paths converging to Bengt Saltin´s early contributions in exercise physiology 2015 Fulltext
Wallmann-Sperlich, Birgit
Froboese, Ingo
Schantz, Peter
Physical Activity and the Perceived Neighbourhood Environment 2014 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring Bikeability in a Suburban Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2014 Fulltext
Wallman-Sperlich, Birgit
Buksch, Jens
Hansen, Sylvia
Schantz, Peter
Froboese, Ingo
Sitting Time in Germany 2013 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 Nästa

Övriga artiklar

Sida 6 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 32)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Människan, landskapet och tiden. 1997 Fulltext
Schantz, Peter
Människan, landskapet och tiden II 1997 Fulltext
Schantz, Peter
Nationalstadsparkens kulturvärden lever farligt. 1995 Fulltext
Schantz, Peter
Vägen till marken. 1995 Fulltext
Schantz, Peter
Sista vilan vid Brunnsviken 1995 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 6 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 85)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Hur kan färdvägsmiljön bidra till aktiv transport och därmed till bättre hälsa? 2012 -
Schantz, Peter
City Planning, Physical Activity and Public Health Perspectives in Europe 2011 -
Schantz, Peter
Urban Nature, Movement and Health 2011 -
Schantz, Peter
Perspektiv på gående, cyklande och hälsa 2011 -
Schantz, Peter
Från stumma till pedagogiska rum 2011 Fulltext
Schantz, Peter
Natur, kultur och landskap 2011 Fulltext
Schantz, Peter
Planering för rörelse, hälsa och miljö i en ny tid 2011 -
De Vries, Sjerp
Claßen, Thomas
Eigenheer-Hug, Stella-Maria
Korpela, Kalevi
Maas, Jolanda
Mitchell, Richard
Schantz, Peter
Contributions of Natural Environments to Physical Activity 2011 -
Schantz, Peter
Gå och cykla för ökad hälsa 2010 Fulltext
Andersson, Eva
Oddsson, Kristjan
Nilsson, Johnny
Ekblom, Örjan
Wahlgren, Lina
Kjellman, Bengt
Jonsson, Bo
Taube, Jill
Improved Physical Capacity in a Project with Guided Physical Activity for Persons with Depression or Anxiety. 2010 -

Föregående Gå till sida , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.