Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 25)

 Författare Titel År URL
Ekblom Bak, Elin
Stenling, Andreas
Salier Eriksson, Jane
Hemmingsson, Erik
Kallings, Lena
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Ekblom, Örjan
Ekblom, Björn
Lindwall, Magnus
Latent profile analysis patterns of exercise, sitting and fitness in adults - Associations with metabolic risk factors, perceived health, and perceived symptoms. 2020 Fulltext
Olsson, Karin
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Is the heart rate method based on ergometer cycling applicable on level walking? 2020 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Perspectives on exercise intensity, volume and energy expenditure in habitual cycle commuting 2020 -
Salier Eriksson, Jane
Ekblom, Björn
Kallings, Lena
Hemmingsson, Erik
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Ekblom, Örjan
Ekblom Bak, Elin
Active commuting in Swedish workers between 1998 and 2015 - trends, characteristics and cardiovascular disease risk. 2020 Fulltext
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Raza, Wasif
Markstedt, Anders
Forsberg, Bertil
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling 2020 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The heart rate method for estimating oxygen uptake 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Salier Eriksson, Jane
Nilsson Sommar, Johan
Rosdahl, Hans
Estimating duration-distance relations in cycle commuting in the general population 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext

Övriga artiklar

Sida 5 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 34)

 Författare Titel År URL
Dang, Phung
Lundvall, Suzanne
Engström, Lars-Magnus
Schantz, Peter
Tiden talar för fysiskt aktiv skolpendling 2006 Fulltext
Schantz, Peter
Stigell, Erik
Dang, Phung
Salier-Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Kan fysiskt aktiv arbetspendling bli en "folkrörelse"? 2006 Fulltext
Schantz, Peter
Fysisk aktivitet och hälsa kräver goda miljöer. 2003 Fulltext
Schantz, Peter
Environment, Sustainability and the Agenda for Physical Education 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Romerska speglingar 2000 Fulltext

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 5 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 90)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Physical activity behaviours and environmental well-being in a spatial context 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Lundvall, Suzanne
Changing Perspectives on Physical Education in Sweden 2014 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
A 200-year perspective and future challenges 2013 -
Salier Eriksson, Jane
Kan val av transportsätt bidra till bättre folkhälsa och miljö? 2013 -
Schantz, Peter
Perspectives on Environment and Active Transport for Children and Youth 2013 -
Schantz, Peter
Värdering av färdvägsmiljöer vid gång och cykling 2013 Fulltext
Schantz, Peter
The Royal National Urban Park in Stockholm 2013 -
Schantz, Peter
Cyklistens landskap 2013 -
Schantz, Peter
Outdoor life landscapes as arenas for perception and learning 2013 -
Schantz, Peter
När Stockholm byggde bort cyklisterna 2013 Fulltext

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.