Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 21)

 Författare Titel År URL
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Raza, Wasif
Markstedt, Anders
Forsberg, Bertil
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling 2019 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Salier Eriksson, Jane
Nilsson Sommar, Johan
Rosdahl, Hans
Estimating duration-distance relations in cycle commuting in the general population 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Behaviours in a Nordic Metropolitan Setting in Relation to Modality, Gender, and Health Recommendations 2015 Fulltext
Schantz, Peter
Along paths converging to Bengt Saltin´s early contributions in exercise physiology 2015 Fulltext
Wallmann-Sperlich, Birgit
Froboese, Ingo
Schantz, Peter
Physical Activity and the Perceived Neighbourhood Environment 2014 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring Bikeability in a Suburban Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2014 Fulltext
Wallman-Sperlich, Birgit
Buksch, Jens
Hansen, Sylvia
Schantz, Peter
Froboese, Ingo
Sitting Time in Germany 2013 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 Nästa

Övriga artiklar

Sida 5 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 32)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Fysisk aktivitet och hälsa kräver goda miljöer. 2003 Fulltext
Schantz, Peter
Environment, Sustainability and the Agenda for Physical Education 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Romerska speglingar 2000 Fulltext
Schantz, Peter
Pionjärverk om svenska friluftslivets historia 2000 Fulltext
Schantz, Peter
Människan, landskapet och tiden III 1998 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 5 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 85)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Värdering av färdvägsmiljöer vid gång och cykling 2013 Fulltext
Schantz, Peter
The Royal National Urban Park in Stockholm 2013 -
Schantz, Peter
Cyklistens landskap 2013 -
Schantz, Peter
Outdoor life landscapes as arenas for perception and learning 2013 -
Schantz, Peter
När Stockholm byggde bort cyklisterna 2013 Fulltext
Schantz, Peter
Perspectives on Physical Activity, Public Health and Sustainable Development 2012 Fulltext
Schantz, Peter
Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande 2012 Fulltext
Schantz, Peter
On the relation between green areas, health and physical activity 2012 Fulltext
Schantz, Peter
Fysisk aktivitet och folkhälsa i ett perspektiv av hållbar utveckling 2012 Fulltext
Schantz, Peter
Hälsoekonomi relaterad till gående och cykling 2012 -

Föregående Gå till sida , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.