Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 21)

 Författare Titel År URL
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Raza, Wasif
Markstedt, Anders
Forsberg, Bertil
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling 2019 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Salier Eriksson, Jane
Nilsson Sommar, Johan
Rosdahl, Hans
Estimating duration-distance relations in cycle commuting in the general population 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Behaviours in a Nordic Metropolitan Setting in Relation to Modality, Gender, and Health Recommendations 2015 Fulltext
Schantz, Peter
Along paths converging to Bengt Saltin´s early contributions in exercise physiology 2015 Fulltext
Wallmann-Sperlich, Birgit
Froboese, Ingo
Schantz, Peter
Physical Activity and the Perceived Neighbourhood Environment 2014 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring Bikeability in a Suburban Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2014 Fulltext
Wallman-Sperlich, Birgit
Buksch, Jens
Hansen, Sylvia
Schantz, Peter
Froboese, Ingo
Sitting Time in Germany 2013 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 Nästa

Övriga artiklar

Sida 4 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 32)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Cyklisterna får hjulen att snurra 2007 Fulltext
Schantz, Peter
Förmåga tåla smärta del av undret 2007 Fulltext
Schantz, Peter
Rörelse, hälsa och miljö -- utmaningar i en ny tid. 2006 Fulltext
Dang, Phung
Lundvall, Suzanne
Engström, Lars-Magnus
Schantz, Peter
Tiden talar för fysiskt aktiv skolpendling 2006 Fulltext
Schantz, Peter
Stigell, Erik
Dang, Phung
Salier-Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Kan fysiskt aktiv arbetspendling bli en "folkrörelse"? 2006 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 4 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 85)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Undervisning inom rörelse, hälsa och miljö 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Om forskningens dolda krafter och exemplet Berit Sjöberg 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Forskningen vid GIH åren 1988-2013 2014 Fulltext
Boushel, Robert
Schantz, Peter
Bengt Saltin 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Walking, Health and Environment 2014 -
Schantz, Peter
Physical activity behaviours and environmental well-being in a spatial context 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Lundvall, Suzanne
Changing Perspectives on Physical Education in Sweden 2014 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
A 200-year perspective and future challenges 2013 -
Salier Eriksson, Jane
Kan val av transportsätt bidra till bättre folkhälsa och miljö? 2013 -
Schantz, Peter
Perspectives on Environment and Active Transport for Children and Youth 2013 -

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.