Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 3 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 25)

 Författare Titel År URL
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Methods for Determining Route Distances in Active Commuting 2011 -
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2010 Fulltext
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Schantz, Peter
Stigell, Erik
A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. 2009 -
Schantz, Peter
The National Urban Park in Greater Stockholm 2004 Fulltext

Övriga artiklar

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 3 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 90)

 Författare Titel År URL
Blomstrand, Eva
Ekblom, Björn
Hedman, Rune
Schantz, Peter
Irma Åstrand 2016 Fulltext
Schantz, Peter
The moving and resting human being 2016 Fulltext
Schantz, Peter
Förord. 2016 Fulltext
Lövenheim, Boel
Johansson, Christer
Wahlgren, Lina
Rosdahl, Hans
Salier Eriksson, Jane
Schantz, Peter
Almström, Peter
Berglund, Svante
Markstedt, Anders
Nilsson Sommar, Johan
Forsberg, Bertil
Health risk assessment of reduced air pollution exposure when changing commuting by car to bike 2016 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
200 years of physical education teacher education 2016 Fulltext
Schantz, Peter
Formative years in Stockholm 2015 -
Cardinale, Daniele
Boushel, Robert
Ekblom-Bak, Elin
Is the Ekblom-Bak Test a valid screening tool for Vo2peak in highly active individuals? 2015 -
Schantz, Peter
Om gång och cykling, hälsa och en hållbar utveckling 2015 Fulltext
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Vilka folkhälsovinster kan erhållas vid olika scenarier av ökad cykling i en storstadsregion? 2015 Fulltext
Henriksson, Jan
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Wallberg, Harriet
Per-Olof Åstrand 2015 Fulltext

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.