Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 2 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 20)

 Författare Titel År URL
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
Physical Activities and Their Relation to Physical Education 2013 Fulltext
Wallman-Sperlich, Birgit
Buksch, Jens
Hansen, Sylvia
Schantz, Peter
Froboese, Ingo
Sitting Time in Germany 2013 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring Bikeability in a Suburban Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2014 Fulltext
Wallmann-Sperlich, Birgit
Froboese, Ingo
Schantz, Peter
Physical Activity and the Perceived Neighbourhood Environment 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Along paths converging to Bengt Saltin´s early contributions in exercise physiology 2015 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Behaviours in a Nordic Metropolitan Setting in Relation to Modality, Gender, and Health Recommendations 2015 Fulltext
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Salier Eriksson, Jane
Nilsson Sommar, Johan
Rosdahl, Hans
Estimating duration-distance relations in cycle commuting in the general population 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2019 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2

Övriga artiklar

Sida 2 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Människan, landskapet och tiden II 1997 Fulltext
Schantz, Peter
Människan, landskapet och tiden III 1998 Fulltext
Schantz, Peter
Romerska speglingar 2000 Fulltext
Schantz, Peter
Pionjärverk om svenska friluftslivets historia 2000 Fulltext
Schantz, Peter
Environment, Sustainability and the Agenda for Physical Education 2002 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 2 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 82)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
De saknade kulturvärdena 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Lagstiftning och rättstillämpning 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Ett mångfasetterat experiment 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Lagtillämpning och konsekvenser 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Helhetsperspektiv på landskapet och människors hälsa. 2004 Fulltext
Schantz, Peter
Kris, kreativitet och kunskap 2005 Fulltext
Schantz, Peter
Det tätortsnära naturmötet 2008 Fulltext
Schantz, Peter
Om Lindhardskolan och dess betydelse i ett svenskt perspektiv. 2009 Fulltext
Andersson, Eva
Oddsson, Kristjan
Nilsson, Johnny
Ekblom, Örjan
Wahlgren, Lina
Kjellman, Bengt
Jonsson, Bo
Taube, Jill
Improved Physical Capacity in a Project with Guided Physical Activity for Persons with Depression or Anxiety. 2010 -
Rosdahl, Hans
Salier-Eriksson, Jane
Schantz, Peter
Measurements of Metabolic Profiles of Commuting Pedestrians and Cyclists using Validated Indirect Calorimetry 2010 -

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.