Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 2 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 20)

 Författare Titel År URL
Badland, Hannah
Oliver, Melody
Duncan, Mitch
Schantz, Peter
Measuring children´s independent mobility 2011 -
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Methods for Determining Route Distances in Active Commuting 2011 -
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Wasif, Raza
Anders, Markstedt
Bertil, Forsberg
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling -
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
Physical Activities and Their Relation to Physical Education 2013 Fulltext
Wallmann-Sperlich, Birgit
Froboese, Ingo
Schantz, Peter
Physical Activity and the Perceived Neighbourhood Environment 2014 Fulltext
Wallman-Sperlich, Birgit
Buksch, Jens
Hansen, Sylvia
Schantz, Peter
Froboese, Ingo
Sitting Time in Germany 2013 Fulltext
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2010 Fulltext
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2019 Fulltext
Schantz, Peter
The National Urban Park in Greater Stockholm 2004 Fulltext
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -

Föregående Gå till sida 1 , 2

Övriga artiklar

Sida 2 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Dansen i landskapet 2013 Fulltext
Elm, Klas
Brynell Johansson, Gunilla
Strömgren, Lars
Larsson, Lovisa
Schantz, Peter
Marjanovic, Arijana
Oretorp, Henrik
Forsberg, Bertil
En ny nollvision som både räddar och förlänger liv 2017 -
Schantz, Peter
Environment, Sustainability and the Agenda for Physical Education 2002 Fulltext
Wahlgren, Lina
Från träning för kondition till fysisk aktivitet för hälsa 2009 -
Schantz, Peter
Fysisk aktivitet och hälsa kräver goda miljöer. 2003 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 2 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 82)

 Författare Titel År URL
De Vries, Sjerp
Claßen, Thomas
Eigenheer-Hug, Stella-Maria
Korpela, Kalevi
Maas, Jolanda
Mitchell, Richard
Schantz, Peter
Contributions of Natural Environments to Physical Activity 2011 -
Schantz, Peter
Cykelhastighetens betydelse i nyttoanalyser 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Cyklistens landskap 2013 -
Schantz, Peter
De saknade kulturvärdena 2002 Fulltext
Schantz, Peter
De upplevda landskapen för cykling 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Den vidare nationalstadsparken 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Det historiska landskapets kulturvärden 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Det tätortsnära naturmötet 2008 Fulltext
Schantz, Peter
Ett mångfasetterat experiment 2002 Fulltext
Blücher, Gösta
Edmar, Désirée
Schantz, Peter
Eva Nordenson 2014 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.