Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 2 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 20)

 Författare Titel År URL
Wallman-Sperlich, Birgit
Buksch, Jens
Hansen, Sylvia
Schantz, Peter
Froboese, Ingo
Sitting Time in Germany 2013 Fulltext
Schantz, Peter
The National Urban Park in Greater Stockholm 2004 Fulltext
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Along paths converging to Bengt Saltin´s early contributions in exercise physiology 2015 Fulltext
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Salier Eriksson, Jane
Nilsson Sommar, Johan
Rosdahl, Hans
Estimating duration-distance relations in cycle commuting in the general population 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2019 Fulltext
Wallmann-Sperlich, Birgit
Froboese, Ingo
Schantz, Peter
Physical Activity and the Perceived Neighbourhood Environment 2014 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring Bikeability in a Suburban Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2014 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Behaviours in a Nordic Metropolitan Setting in Relation to Modality, Gender, and Health Recommendations 2015 Fulltext
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2

Övriga artiklar

Sida 2 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Elm, Klas
Brynell Johansson, Gunilla
Strömgren, Lars
Larsson, Lovisa
Schantz, Peter
Marjanovic, Arijana
Oretorp, Henrik
Forsberg, Bertil
En ny nollvision som både räddar och förlänger liv 2017 -
Svensson Smith, Karin
Schantz, Peter
Bilfria zoner kring skolor bör vara mer regel än undantag 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Lättare steg längs Brunnsvikens stränder 2009 Fulltext
Schantz, Peter
Sista vilan vid Brunnsviken 1995 Fulltext
Schantz, Peter
WHO sätter ekonomiskt värde på cykling 2008 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 2 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 82)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Cyklistens landskap 2013 -
Schantz, Peter
Hur kan färdvägsmiljön bidra till aktiv transport och därmed till bättre hälsa? 2012 -
Schantz, Peter
Hälsoekonomi relaterad till gående och cykling 2012 -
Schantz, Peter
Perspektiv på gående, cyklande och hälsa 2011 -
Schantz, Peter
Urban Nature, Movement and Health 2011 -
Schantz, Peter
Outdoor life landscapes as arenas for perception and learning 2013 -
De Vries, Sjerp
Claßen, Thomas
Eigenheer-Hug, Stella-Maria
Korpela, Kalevi
Maas, Jolanda
Mitchell, Richard
Schantz, Peter
Contributions of Natural Environments to Physical Activity 2011 -
Salier Eriksson, Jane
Kan val av transportsätt bidra till bättre folkhälsa och miljö? 2013 -
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
200 years of physical education teacher education 2016 -
Rosdahl, Hans
Salier Eriksson, Jane
Schantz, Peter
Validation of data collected with mobile metabolic measurement systems over time during active commuting 2016 -

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.