Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 2 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 20)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Salier Eriksson, Jane
Nilsson Sommar, Johan
Rosdahl, Hans
Estimating duration-distance relations in cycle commuting in the general population 2018 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Behaviours in a Nordic Metropolitan Setting in Relation to Modality, Gender, and Health Recommendations 2015 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Methods for Determining Route Distances in Active Commuting 2011 -
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Wasif, Raza
Anders, Markstedt
Bertil, Forsberg
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling -
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring bikeability in a metropolitan setting 2012 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting 2011 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring Bikeability in a Suburban Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2014 Fulltext
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2010 Fulltext
Wallmann-Sperlich, Birgit
Froboese, Ingo
Schantz, Peter
Physical Activity and the Perceived Neighbourhood Environment 2014 Fulltext
Wallman-Sperlich, Birgit
Buksch, Jens
Hansen, Sylvia
Schantz, Peter
Froboese, Ingo
Sitting Time in Germany 2013 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2

Övriga artiklar

Sida 2 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Lättare steg längs Brunnsvikens stränder 2009 Fulltext
Schantz, Peter
WHO sätter ekonomiskt värde på cykling 2008 Fulltext
Schantz, Peter
Cyklisterna får hjulen att snurra 2007 Fulltext
Schantz, Peter
Nationalstadsparkens kulturvärden lever farligt. 1995 Fulltext
Schantz, Peter
När mekanisk medicin gick om promenaden 2014 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 2 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 82)

 Författare Titel År URL
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
200 years of physical education teacher education 2016 -
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
A 200-year perspective and future challenges 2013 -
Lövenheim, Boel
Johansson, Christer
Wahlgren, Lina
Rosdahl, Hans
Salier Eriksson, Jane
Schantz, Peter
Almström, Peter
Berglund, Svante
Markstedt, Anders
Nilsson Sommar, Johan
Forsberg, Bertil
Health risk assessment of reduced air pollution exposure when changing commuting by car to bike 2016 Fulltext
Rosdahl, Hans
Salier Eriksson, Jane
Schantz, Peter
Validation of data collected with mobile metabolic measurement systems over time during active commuting 2016 -
Rosdahl, Hans
Salier-Eriksson, Jane
Schantz, Peter
Measurements of Metabolic Profiles of Commuting Pedestrians and Cyclists using Validated Indirect Calorimetry 2010 -
Salier Eriksson, Jane
Kan val av transportsätt bidra till bättre folkhälsa och miljö? 2013 -
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Relationships between heart rate and oxygen uptake in laboratory conditions and in bicycling commuting 2016 -
Schantz, Peter
Om forskningens dolda krafter och exemplet Berit Sjöberg 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Physical activity behaviours and environmental well-being in a spatial context 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Forskningen vid GIH åren 1988-2013 2014 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.