Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 2 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 25)

 Författare Titel År URL
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Behaviours in a Nordic Metropolitan Setting in Relation to Modality, Gender, and Health Recommendations 2015 Fulltext
Schantz, Peter
Along paths converging to Bengt Saltin´s early contributions in exercise physiology 2015 Fulltext
Wallmann-Sperlich, Birgit
Froboese, Ingo
Schantz, Peter
Physical Activity and the Perceived Neighbourhood Environment 2014 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring Bikeability in a Suburban Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2014 Fulltext
Wallman-Sperlich, Birgit
Buksch, Jens
Hansen, Sylvia
Schantz, Peter
Froboese, Ingo
Sitting Time in Germany 2013 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
Physical Activities and Their Relation to Physical Education 2013 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring bikeability in a metropolitan setting 2012 Fulltext
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting 2011 Fulltext
Badland, Hannah
Oliver, Melody
Duncan, Mitch
Schantz, Peter
Measuring children´s independent mobility 2011 -

Övriga artiklar

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 2 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 90)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
An Overview, Description and Synthesis of Methodological Issues in Studying Oxygen Consumption during Walking and Cycling Commuting using a Portable Metabolic System (Oxycon Mobile). 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Nature, movement and health 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Förord till boken Sveriges Bästa Motionsspår av Oskar Jensen Sondén & Philip Persson. 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Hälsa som mål 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Den vidare nationalstadsparken 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Physical activity, public health and sustainable development. 2017 -
Schantz, Peter
Vilken betydelse kan gång och cykling vid arbetspendling i en storstadsmiljö ha för folkhälsan? 2017 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Can heart rate be used as an indicator of energy demands during commuter walking in a metropolitan area? 2016 -
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Relationships between heart rate and oxygen uptake in laboratory conditions and in bicycling commuting 2016 -
Rosdahl, Hans
Salier Eriksson, Jane
Schantz, Peter
Validation of data collected with mobile metabolic measurement systems over time during active commuting 2016 -

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.