Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 25)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
The National Urban Park in Greater Stockholm 2004 Fulltext
Schantz, Peter
Stigell, Erik
A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. 2009 -
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2010 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Methods for Determining Route Distances in Active Commuting 2011 -
Badland, Hannah
Oliver, Melody
Duncan, Mitch
Schantz, Peter
Measuring children´s independent mobility 2011 -
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting 2011 Fulltext
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring bikeability in a metropolitan setting 2012 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
Physical Activities and Their Relation to Physical Education 2013 Fulltext

Övriga artiklar

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 34)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Nilsson, Johnny
Exempel på integrering av idrott och biologi 1986 Fulltext
Bergström, Ylva
Schantz, Peter
Brunnsvikenguiden 1992 Fulltext
Schantz, Peter
Sista vilan vid Brunnsviken 1995 Fulltext
Schantz, Peter
Vägen till marken. 1995 Fulltext
Schantz, Peter
Nationalstadsparkens kulturvärden lever farligt. 1995 Fulltext

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 90)

 Författare Titel År URL
Fernström, Erik
Forsell, Claes
Henriks, Anders
Linder, Sven-Gunnar
Petersson, Gunnar
Schantz, Peter
Die Gebirgsexpedition Trantre 1979 Fulltext
Schantz, Peter
Långtur - om 150 mil turåkning längs den svenska fjällkedjan 1980 Fulltext
Schantz, Peter
Lingloppet - en bildande löptävling 1988 Fulltext
Schantz, Peter
Låt Hagaparken växa på bredden 1990 Fulltext
Schantz, Peter
Åstrand, Per-Olof
Gyllensten, Lars
Unika parkområden hotade 1991 Fulltext
Schantz, Peter
Det historiska landskapets kulturvärden 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Om immateriella och materiella kulturvärden 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Landskap för rörelse och hälsa 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Människan, landskapet och tiden 2002 Fulltext
Schantz, Peter
De saknade kulturvärdena 2002 Fulltext

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.