Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 19)

 Författare Titel År URL
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Badland, Hannah
Oliver, Melody
Duncan, Mitch
Schantz, Peter
Measuring children´s independent mobility 2011 -
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Methods for Determining Route Distances in Active Commuting 2011 -
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Schantz, Peter
Stigell, Erik
A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. 2009 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2019 -
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2010 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting 2011 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring bikeability in a metropolitan setting 2012 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
Physical Activities and Their Relation to Physical Education 2013 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 Nästa

Övriga artiklar

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 82)

 Författare Titel År URL
Rosdahl, Hans
Salier-Eriksson, Jane
Schantz, Peter
Measurements of Metabolic Profiles of Commuting Pedestrians and Cyclists using Validated Indirect Calorimetry 2010 -
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Distances 2010 -
Schantz, Peter
Planering för rörelse, hälsa och miljö i en ny tid 2011 -
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Salier-Eriksson, Jane
Stigell, Erik
Rosdahl, Hans
Is Active Commuting the answer to Population Health? 2010 -
Andersson, Eva
Oddsson, Kristjan
Nilsson, Johnny
Ekblom, Örjan
Wahlgren, Lina
Kjellman, Bengt
Jonsson, Bo
Taube, Jill
Improved Physical Capacity in a Project with Guided Physical Activity for Persons with Depression or Anxiety. 2010 -
Schantz, Peter
Perspectives on Environment and Active Transport for Children and Youth 2013 -
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Route Environment Scale (ACRES)  2010 -
Taube, Jill
Kjellman, Bengt
Jonsson, Bo
Wahlgren, Lina
Oddsson, Kristjan
Hultgren, Staffan
Andersson, Eva
Improved perceived health and scored depression with a physical activity project. 2010 -
Schantz, Peter
City Planning, Physical Activity and Public Health Perspectives in Europe 2011 -
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
A 200-year perspective and future challenges 2013 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.