Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 21)

 Författare Titel År URL
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Raza, Wasif
Markstedt, Anders
Forsberg, Bertil
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling 2019 -
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Badland, Hannah
Oliver, Melody
Duncan, Mitch
Schantz, Peter
Measuring children´s independent mobility 2011 -
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Methods for Determining Route Distances in Active Commuting 2011 -
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Schantz, Peter
Stigell, Erik
A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. 2009 -
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Wasif, Raza
Anders, Markstedt
Bertil, Forsberg
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling -
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2010 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting 2011 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring bikeability in a metropolitan setting 2012 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 32)

 Författare Titel År URL
Salier Eriksson, Jane
Hjärtfrekvensmetod för beräkning av syreupptagning under gång- och cykelpendling 2018 -
Elm, Klas
Brynell Johansson, Gunilla
Strömgren, Lars
Larsson, Lovisa
Schantz, Peter
Marjanovic, Arijana
Oretorp, Henrik
Forsberg, Bertil
En ny nollvision som både räddar och förlänger liv 2017 -
Stigell, Erik
Bättre undersökningar ger en bättre folkhälsa 2012 -
Wahlgren, Lina
Färdvägsmiljöer vid cykling till och från arbetet 2012 -
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active commuting behaviours in a metropolitan setting – distance, duration, velocity and frequency in relation to mode choice and gender 2011 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 85)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Are health effects of cycling underestimated due to inaccurate estimates of the physical activity? 2019 -
Schantz, Peter
Physical activity, public health and sustainable development. 2017 -
Schantz, Peter
Vilken betydelse kan gång och cykling vid arbetspendling i en storstadsmiljö ha för folkhälsan? 2017 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Can heart rate be used as an indicator of energy demands during commuter walking in a metropolitan area? 2016 -
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Relationships between heart rate and oxygen uptake in laboratory conditions and in bicycling commuting 2016 -
Rosdahl, Hans
Salier Eriksson, Jane
Schantz, Peter
Validation of data collected with mobile metabolic measurement systems over time during active commuting 2016 -
Cardinale, Daniele
Boushel, Robert
Ekblom-Bak, Elin
Is the Ekblom-Bak Test a valid screening tool for Vo2peak in highly active individuals? 2015 -
Schantz, Peter
Formative years in Stockholm 2015 -
Schantz, Peter
Walking, Health and Environment 2014 -
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
A 200-year perspective and future challenges 2013 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.