Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 25)

 Författare Titel År URL
Badland, Hannah
Oliver, Melody
Duncan, Mitch
Schantz, Peter
Measuring children´s independent mobility 2011 -
Ekblom Bak, Elin
Stenling, Andreas
Salier Eriksson, Jane
Hemmingsson, Erik
Kallings, Lena
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Ekblom, Örjan
Ekblom, Björn
Lindwall, Magnus
Latent profile analysis patterns of exercise, sitting and fitness in adults - Associations with metabolic risk factors, perceived health, and perceived symptoms. 2020 Fulltext
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
Physical Activities and Their Relation to Physical Education 2013 Fulltext
Olsson, Karin
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Is the heart rate method based on ergometer cycling applicable on level walking? 2020 -
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Salier Eriksson, Jane
Ekblom, Björn
Kallings, Lena
Hemmingsson, Erik
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Ekblom, Örjan
Ekblom Bak, Elin
Active commuting in Swedish workers between 1998 and 2015 - trends, characteristics and cardiovascular disease risk. 2020 Fulltext
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Along paths converging to Bengt Saltin´s early contributions in exercise physiology 2015 Fulltext

Övriga artiklar

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 34)

 Författare Titel År URL
Alfvén, Tobias
Bellander, Tom
Björklid, Pia
Elfström, Elisabeth
Elm, Klas
Forward, Sonja
Grant, Johanna
Green, Monica
Hasselberg, Marie
Hydén, Christer
Kiessling, Anna
Kullgren, Anders
Legeby, Ann
Lindqvist, Anna-Karin
Klasander, Anna-Johanna
Nordström, Tobias
Ranhagen, Ulf
Schantz, Peter
Stigell, Erik
Ståhle, Alexander
Strömgren, Lars
Törngren, Emil
Nollvision för trafikdöd kräver 20-gräns i tätorter 2020 -
Bergström, Ylva
Schantz, Peter
Brunnsvikenguiden 1992 Fulltext
Dang, Phung
Lundvall, Suzanne
Engström, Lars-Magnus
Schantz, Peter
Tiden talar för fysiskt aktiv skolpendling 2006 Fulltext
Elm, Klas
Brynell Johansson, Gunilla
Strömgren, Lars
Larsson, Lovisa
Schantz, Peter
Marjanovic, Arijana
Oretorp, Henrik
Forsberg, Bertil
En ny nollvision som både räddar och förlänger liv 2017 -
Salier Eriksson, Jane
Hjärtfrekvensmetod för beräkning av syreupptagning under gång- och cykelpendling 2018 -

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 90)

 Författare Titel År URL
Nationalstadsparken 2002 Fulltext
Andersson, Eva
Oddsson, Kristjan
Nilsson, Johnny
Ekblom, Örjan
Wahlgren, Lina
Kjellman, Bengt
Jonsson, Bo
Taube, Jill
Improved Physical Capacity in a Project with Guided Physical Activity for Persons with Depression or Anxiety. 2010 -
Blomstrand, Eva
Ekblom, Björn
Hedman, Rune
Schantz, Peter
Irma Åstrand 2016 Fulltext
Blomstrand, Eva
Schantz, Peter
Berit Sjöberg 2019 Fulltext
Blücher, Gösta
Edmar, Désirée
Schantz, Peter
Eva Nordenson 2014 Fulltext
Boushel, Robert
Schantz, Peter
Bengt Saltin 2014 Fulltext
Cardinale, Daniele
Boushel, Robert
Ekblom-Bak, Elin
Is the Ekblom-Bak Test a valid screening tool for Vo2peak in highly active individuals? 2015 -
De Vries, Sjerp
Claßen, Thomas
Eigenheer-Hug, Stella-Maria
Korpela, Kalevi
Maas, Jolanda
Mitchell, Richard
Schantz, Peter
Contributions of Natural Environments to Physical Activity 2011 -
Fernström, Erik
Forsell, Claes
Henriks, Anders
Linder, Sven-Gunnar
Petersson, Gunnar
Schantz, Peter
Die Gebirgsexpedition Trantre 1979 Fulltext
Henriksson, Jan
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Wallberg, Harriet
Per-Olof Åstrand 2015 Fulltext

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.