Publikationer

Här listas publikationer från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 19)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2018 -
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Salier Eriksson, Jane
Nilsson Sommar, Johan
Rosdahl, Hans
Estimating duration-distance relations in cycle commuting in the general population 2018 Fulltext
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Along paths converging to Bengt Saltin´s early contributions in exercise physiology 2015 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Behaviours in a Nordic Metropolitan Setting in Relation to Modality, Gender, and Health Recommendations 2015 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring Bikeability in a Suburban Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2014 Fulltext
Wallmann-Sperlich, Birgit
Froboese, Ingo
Schantz, Peter
Physical Activity and the Perceived Neighbourhood Environment 2014 Fulltext
Lundvall, Suzanne
Schantz, Peter
Physical Activities and Their Relation to Physical Education 2013 Fulltext
Wallman-Sperlich, Birgit
Buksch, Jens
Hansen, Sylvia
Schantz, Peter
Froboese, Ingo
Sitting Time in Germany 2013 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Salier Eriksson, Jane
Hjärtfrekvensmetod för beräkning av syreupptagning under gång- och cykelpendling 2018 -
Elm, Klas
Brynell Johansson, Gunilla
Strömgren, Lars
Larsson, Lovisa
Schantz, Peter
Marjanovic, Arijana
Oretorp, Henrik
Forsberg, Bertil
En ny nollvision som både räddar och förlänger liv 2017 -
Svensson Smith, Karin
Schantz, Peter
Bilfria zoner kring skolor bör vara mer regel än undantag 2017 Fulltext
Schantz, Peter
När mekanisk medicin gick om promenaden 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Dansen i landskapet 2013 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 8 (Totalt antal hämtade artiklar: 80)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Cykelhastighetens betydelse i nyttoanalyser 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Rörelserikedom, yttre miljöer och folkhälsa 2019 -
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Grönska och skönhet ökar cyklisters upplevelse av trygghet i trafikmiljön 2019 Fulltext
Schantz, Peter
De upplevda landskapen för cykling 2018 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
An Overview, Description and Synthesis of Methodological Issues in Studying Oxygen Consumption during Walking and Cycling Commuting using a Portable Metabolic System (Oxycon Mobile). 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Physical activity, public health and sustainable development. 2017 -
Schantz, Peter
Vilken betydelse kan gång och cykling vid arbetspendling i en storstadsmiljö ha för folkhälsan? 2017 -
Schantz, Peter
Nature, movement and health 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Hälsa som mål 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Förord till boken Sveriges Bästa Motionsspår av Oskar Jensen Sondén & Philip Persson. 2017 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Äldre publikationer i urval

Environment, Sustainability and the Agenda for Physical Education. International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) Bulletin, September 2002, No 36, pp 8-9.

Landskap för rörelse och hälsa. Om hållbarhet och planeringsunderlag. I: Nationalstadsparken - ett experiment i hållbarutveckling. Studier av värdefrågor, lagtillämpning och utvecklingslinjer, red. L. Holm & P. Schantz. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Stockholm, 2002.

The National Urban Park - An Experiment in Sustainable Development: Studies of values, law application and developmental aspects.­ Editors Lennart Holm & Peter Schantz, The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences & Spatial Planning, FORMAS, Stockholm, 2002.

Fysisk aktivitet och hälsa kräver goda miljöer. Vilka är de och hur skapas de? Svensk Idrottsforskning 1:6-11, 2003

Ladda ned Fysisk aktivitet och hälsa kräver goda miljöer

Idrotten och miljön. I: Perspektiv på sport management, SISU Idrottsböcker, Stockholm, 2004)
Ladda ned Idrotten och miljön

Rapport från konferensen "Städernas grönområden" på Kungl. Vetenskapsakademien, maj 2004. Ladda ned Städernas grönområden

Utredningen "Forskning och utbildning inom friluftsliv". Redaktörer Peter Schantz & Ulf Silvander,
Stockholm 2004. Ladda ned utredningen

Rapport från Nordiska Ministerrådets konferens om "National parks, outdoor life and health" 2005. Ladda ned rapporten

Vilket transportarbete utförs av fotgängare och cyklister i Stor-Stockholm vid arbetspendling. I: Referat från föredrag vid Transportforum 12-13 januari 2005. Session 13. Ny kunskap om cykeln. Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, Linköping, 2005,
Ladda ned rapporten här

Miljö och hållbar utveckling en del av ämnet idrott och hälsa. Tidskrift i idrott och hälsa 5:22-23, 2005. Ladda ned artikeln Miljö och hållbar utveckling

"Fysisk aktivitet, hälsa och hållbar utveckling - vilken roll kan grönområden spela?"  Anförande av docent Peter Schantz vid Folkhälsoinstitutets seminarium om ”Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen”, mars 2006.

Schantz, P. 2006. The Formation of National Urban Parks: a Nordic Contribution to Sustainable Development? In: Green Space and the European City, 1850-2000 (Ed. P. Clark), Historical Urban Studies. Aldershot, Ashgate Publishing Company, pp. 159-174.

Schantz, P. 2006. Rörelse, hälsa och miljö - utmaningar i en ny tid Svensk Idrottsforskning 3:4-7

Schantz, P., Stigell, E., Dang, P., Salier-Eriksson, J. & Rosdahl, H. 2006. Kan fysiskt aktiv arbetspendling bli en ”folkrörelse”?  Svensk Idrottsforskning 3:8-13

Dang, P., Lundvall, S., Engström, L-M. & Schantz, P. 2006. Tiden talar för fysiskt aktiv skolpendling  Svensk Idrottsforskning 3:14-15

Stigell, Erik & Schantz, Peter, 2006. Physically active commuting between home and work/study place in Greater Stockholm In: Proceedings from Transport Research Arena Europe. Greener, safer and smarter road transport for Europe. Conference of European Directors of Roads, European Commission & European Road Transport Research Advisory Council. Göteborg, Sweden June 12 th -15 th, 2006, Session 6:10:3, p. 109.

Schantz, P. 2007. Cyklisterna får hjulen att snurra.Understreckare i Svenska Dagbladet den 28 november.

Schantz, P. 2008. Det tätortsnära naturmötet. I: Friluftshistoria – från "härdande friluftslif" till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. (red. Klas Sandell & Sverker Sörlin), Carlssons Bokförlag, Stockholm, (2:a rev uppl) s. 238-257.

Schantz, Peter, 2008. WHO sätter ekonomiskt värde på cykling I: Svensk Idrottsforskning 3:47-51.

Schantz, P., & Stigell, E. 2009. A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. Med Sci Sports Exerc, 41(2), 472-478.

Wahlgren, L. 2009. Från träning för kondition till fysisk aktivitet för hälsa - om synen på rekommendationer för allmänheten över tid. (pdf, 500 kB) Svensk Idrottsforskning 1: 45-49

Rosdahl, H., Gullstrand, L., Johansson, P., Salier-Eriksson, J. & Schantz, P. 2010. Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. Eur J Appl Physiol. 109 (2):159-171

Wahlgren, L., Stigell, E. & Schantz, P. 2010. The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES): Development and Evaluation. Int J of Behav Nutr Phys Act 7:58

De Vries, S., Claßen, T., Eigenheer-Hug, S-M., Korpela, K., Maas, J., Mitchell, R. & Schantz, P. 2011. Contributions of Natural Environments to Physical Activity. Theory and Evidence Base. (Eds. Nilsson, K.., Sangster, M., Gallis, C., Hartig, T., de Vries, S., Seeland, K.. & Schipperijn, J.). In: Forests, Trees and Human Health, Springer Verlag, Berlin.

Stigell, E. & Schantz, P. 2011. Methods for Determining Route Distances in Active Commuting - their Validity and Reproducibility. Journal of Transport Geography, 19 (4):563-574.

Wahlgren, L. & Schantz, P. 2011. Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting. BMC Medical Research Methodology 6:11

Schantz, P. 2011. Natur, kultur och landskap – perspektiv på lärande i friluftsliv.

I: Lärande i friluftsliv - perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. red. Lundvall, S. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan.

Schantz, P. 2011. Från stumma till pedagogiska rum. Om när stenar börjar tala; I Lärande i friluftsliv - perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. red. Lundvall, S. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan.

Salier Eriksson, J., Rosdahl, H. & Schantz, P. 2012. Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions. Eur J Appl Physiol 112 (1): 345-355

Wahlgren, L. & Schantz, P. 2012. Exploring bikeability in a metropolitan setting: stimulating and hindering factors in commuting route environments. BMC Public Health 12:168

Uppsatser

Dang, P. 2005. Children´s opportunities to physical activity between home and school. Magisteruppsats i nutrition vid Institutionen för Medicinsk Nutrition vid Karolinska Institutet.