Gröna miljöer

Detta studieområde inleddes inom ramen för en aktionsstudie kopplad till bildandet av den första nationalstadsparken i Sverige. Flera studier behandlar värdefrågor i landskap, medan andra behandlar fall av fysisk planering och den legala tillämpningen av lagen för nationalstadsparker.

Deltagande I forskningsprojektet "Space, Nature and Culture in the City", (2003-2006), vilket finansierades av Finlands akademi, utvecklade olika aspekter inom detta område. På motsvarade sätt kom medverkan i "COST ACTION E39. Forests, Trees and Human Health and Wellbeing" (2004-2011), finansierat av European Science Foundation att leda till nya perspektiv.

Även den första utredningen i Sverige om forskning och högre utbildning inom friluftsliv (2004) tillhör detta studieområde. Det gör även pedagogiska perspektiv på friluftsliv.

Vidare behandlas frågor om rörelse, hälsa, välbefinnande och gröna miljöer. Området rymmer även essäer med olika ämnen.

Publikationer från projektet Gröna miljöer

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 47)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Can nature really affect our health? 2020 -
Schantz, Peter
Alfred Nobel och hans okände medarbetare 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Förord till boken Sveriges Bästa Motionsspår av Oskar Jensen Sondén & Philip Persson. 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Hälsa som mål 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Den vidare nationalstadsparken 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Förord. 2016 Fulltext
Schantz, Peter
Romerska speglingar 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Physical activity behaviours and environmental well-being in a spatial context 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Dansen i landskapet 2013 Fulltext
Schantz, Peter
Om Palme och parken 2012 Fulltext
Schantz, Peter
Från stumma till pedagogiska rum 2011 Fulltext
Schantz, Peter
Natur, kultur och landskap 2011 Fulltext
De Vries, Sjerp
Claßen, Thomas
Eigenheer-Hug, Stella-Maria
Korpela, Kalevi
Maas, Jolanda
Mitchell, Richard
Schantz, Peter
Contributions of Natural Environments to Physical Activity 2011 -
Schantz, Peter
Lättare steg längs Brunnsvikens stränder 2009 Fulltext
Schantz, Peter
Det tätortsnära naturmötet 2008 Fulltext
Schantz, Peter
The Formation of National Urban Parks: a Nordic Contribution to Sustainable Development? 2006 Fulltext
Schantz, Peter
Physical Activity, Health and Sustainable Development 2005 Fulltext
Schantz, Peter
Kris, kreativitet och kunskap 2005 Fulltext
Schantz, Peter
The National Urban Park in Greater Stockholm 2004 Fulltext
Schantz, Peter
Silvander, Ulf
Forskning och utbildning inom friluftsliv. 2004 Fulltext
Schantz, Peter
Fysisk aktivitet och hälsa kräver goda miljöer. 2003 Fulltext
Nationalstadsparken 2002 Fulltext
Westerlund, Staffan
Hamdahl, Bengt
Om lagen och möjliga utvecklingslinjer 2002 Fulltext
Fröberg, Daniela
Implementering av lagen 2002 Fulltext
Katarina, Löfvenhaft
Biologisk mångfald i urban miljö 2002 Fulltext
Olofsdotter, Britt
Förord 2002 Fulltext
Holm, Lennart
Slutord 2002 Fulltext
Holm, Lennart
Schantz, Peter
Inledning 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Det historiska landskapets kulturvärden 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Om immateriella och materiella kulturvärden 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Landskap för rörelse och hälsa 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Människan, landskapet och tiden 2002 Fulltext
Schantz, Peter
De saknade kulturvärdena 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Lagstiftning och rättstillämpning 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Ett mångfasetterat experiment 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Lagtillämpning och konsekvenser 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Summary. Nationalstadsparken – The National Urban Park – An Experiment in Sustainable Development. Studies of values, law application and developmental projects 2002 Fulltext
Schantz, Peter
Pionjärverk om svenska friluftslivets historia 2000 Fulltext
Schantz, Peter
Människan, landskapet och tiden III 1998 Fulltext
Schantz, Peter
Människan, landskapet och tiden. 1997 Fulltext
Schantz, Peter
Människan, landskapet och tiden II 1997 Fulltext
Holm, Lennart
Tre slag för den Gustavianska parken 1996 Fulltext
Schantz, Peter
Nationalstadsparkens kulturvärden lever farligt. 1995 Fulltext
Schantz, Peter
Sista vilan vid Brunnsviken 1995 Fulltext
Schantz, Peter
Åstrand, Per-Olof
Gyllensten, Lars
Unika parkområden hotade 1991 Fulltext
Schantz, Peter
Låt Hagaparken växa på bredden 1990 Fulltext
Schantz, Peter
Nilsson, Johnny
Exempel på integrering av idrott och biologi 1986 Fulltext

 

Adress till denna sida: www.gih.se/gm