Fysiskt aktiv arbetspendling

Här presenteras det flervetenskapliga forskningsprojektet fysiskt aktiv arbetspendling i Stor-Stockholm (FAAP) vid FoU-enheten för rörelse, hälsa och miljö vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, se www.gih.se/rhm

Studierna gäller både gång och cykling vid innerstaden och förorterna inom Stor-Stockholm.

Målsättningen med FAAP-studierna är att belysa:

  1. Vad karaktäriserar existerande beteendemönster knutna till fysiskt aktiv arbetspendling i Stor-Stockholm.
  2. Vilka är färdvägsmiljövariablerna som påverkar uppskattningen att en färdvägsmiljö är trygg – otrygg respektive motverkande – stimulerande av andra skäl, och hur påverkar det det miljömässiga ovälbefinnandet/välbefinnandet under gång och cykling.
  3. Vad karakteriserar de fysiologiska arbetskraven i termer av metabolism och syreupptagning
  4. Vilka är de potentiella effekterna av dessa former av fysisk aktivitet på den fysiska och psykiska hälsan och välbefinnandet, och
  5. I vilken grad är existerande beteenden av fysiskt aktiv arbetspendling tillämpliga inom den allmänna befolkningen i Stor-Stockholm under existerande och förbättrade betingelser. 
  6. Hur kan en ökad arbetspendling till fots eller per cykel påverka hälsan för hela befolkningen i Stockholms län, t.ex. genom bättre luftkvalité.

Publikationer från FAAP-projektet

Vetenskapliga publikationer

Sida 2 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 18)

 Författare Titel År URL
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring Bikeability in a Suburban Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2014 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring bikeability in a metropolitan setting 2012 Fulltext
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting 2011 Fulltext
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Methods for Determining Route Distances in Active Commuting 2011 -
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2010 Fulltext
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Schantz, Peter
Stigell, Erik
A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. 2009 -

 

Övriga publikationer

Sida 2 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 20)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Physical activity behaviours and environmental well-being in a spatial context 2014 Fulltext
Wahlgren, Lina
Upplevelser av färdvägsmiljöer vid arbetspendling med cykel 2013 Fulltext
Schantz, Peter
När Stockholm byggde bort cyklisterna 2013 Fulltext
Schantz, Peter
Ek, Stina
Vandrande skolbuss är bättre än skjuts 2012 Fulltext
Schantz, Peter
Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande 2012 Fulltext
Schantz, Peter
Hur kan färdvägsmiljön bidra till aktiv transport och därmed till bättre hälsa? 2012 -
Wahlgren, Lina
Studies on bikeability in a metropolitan area using the active commuting route environment scale (ACRES) 2011 Fulltext
Stigell, Erik
Assessment of active commuting behaviour 2011 Fulltext
Schantz, Peter
WHO sätter ekonomiskt värde på cykling 2008 Fulltext
Schantz, Peter
Stigell, Erik
Dang, Phung
Salier-Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Kan fysiskt aktiv arbetspendling bli en "folkrörelse"? 2006 Fulltext

Adress till denna sida: www.gih.se/faap

The Stockholm Seminars

Välkommen till "The Stockholm Seminars" om rörelse, hälsa och miljö.

Läs mer om seminarierna