Fysiskt aktiv arbetspendling

Här presenteras det flervetenskapliga forskningsprojektet fysiskt aktiv arbetspendling i Stor-Stockholm (FAAP) vid FoU-enheten för rörelse, hälsa och miljö vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, se www.gih.se/rhm

Studierna gäller både gång och cykling vid innerstaden och förorterna inom Stor-Stockholm.

Målsättningen med FAAP-studierna är att belysa:

  1. Vad karaktäriserar existerande beteendemönster knutna till fysiskt aktiv arbetspendling i Stor-Stockholm.
  2. Vilka är färdvägsmiljövariablerna som påverkar uppskattningen att en färdvägsmiljö är trygg – otrygg respektive motverkande – stimulerande av andra skäl, och hur påverkar det det miljömässiga ovälbefinnandet/välbefinnandet under gång och cykling.
  3. Vad karakteriserar de fysiologiska arbetskraven i termer av metabolism och syreupptagning
  4. Vilka är de potentiella effekterna av dessa former av fysisk aktivitet på den fysiska och psykiska hälsan och välbefinnandet, och
  5. I vilken grad är existerande beteenden av fysiskt aktiv arbetspendling tillämpliga inom den allmänna befolkningen i Stor-Stockholm under existerande och förbättrade betingelser. 
  6. Hur kan en ökad arbetspendling till fots eller per cykel påverka hälsan för hela befolkningen i Stockholms län, t.ex. genom bättre luftkvalité.

Publikationer från FAAP-projektet

Vetenskapliga artiklar

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 16)

 Författare Titel År URL
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Raza, Wasif
Markstedt, Anders
Forsberg, Bertil
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling 2019 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The heart rate method for estimating oxygen uptake 2019 -
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Methods for Determining Route Distances in Active Commuting 2011 -
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Schantz, Peter
Stigell, Erik
A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. 2009 -
Strömgren, Magnus
Schantz, Peter
Sommar, Johan N
Wasif, Raza
Anders, Markstedt
Bertil, Forsberg
Modeling commuter modal shifts from car trips to cycling -
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2010 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting 2011 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Exploring bikeability in a metropolitan setting 2012 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 Nästa

 

Övriga publikationer

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 20)

 Författare Titel År URL
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Transportcykling, energi och hälsa 2020 -
Schantz, Peter
Hur stadens utformning lockar till cykling 2020 -
Schantz, Peter
Hur kan färdvägsmiljön bidra till aktiv transport och därmed till bättre hälsa? 2012 -
Salier Eriksson, Jane
The heart rate method for estimating oxygen uptake in walking and cycle commuting 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
An Overview, Description and Synthesis of Methodological Issues in Studying Oxygen Consumption during Walking and Cycling Commuting using a Portable Metabolic System (Oxycon Mobile). 2018 Fulltext
Schantz, Peter
De upplevda landskapen för cykling 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Cykelhastighetens betydelse i nyttoanalyser 2019 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Grönska och skönhet ökar cyklisters upplevelse av trygghet i trafikmiljön 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Are health effects of cycling underestimated due to inaccurate estimates of the physical activity? 2019 Fulltext
Schantz, Peter
WHO sätter ekonomiskt värde på cykling 2008 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 Nästa

Adress till denna sida: www.gih.se/faap

The Stockholm Seminars

Välkommen till "The Stockholm Seminars" om rörelse, hälsa och miljö.

Läs mer om seminarierna