Fysiskt aktiv arbetspendling

Här presenteras det flervetenskapliga forskningsprojektet fysiskt aktiv arbetspendling i Stor-Stockholm (FAAP) vid FoU-enheten för rörelse, hälsa och miljö vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, se www.gih.se/rhm

Studierna gäller både gång och cykling vid innerstaden och förorterna inom Stor-Stockholm.

Målsättningen med FAAP-studierna är att belysa:

  1. Vad karaktäriserar existerande beteendemönster knutna till fysiskt aktiv arbetspendling i Stor-Stockholm.
  2. Vilka är färdvägsmiljövariablerna som påverkar uppskattningen att en färdvägsmiljö är trygg – otrygg respektive motverkande – stimulerande av andra skäl, och hur påverkar det det miljömässiga ovälbefinnandet/välbefinnandet under gång och cykling.
  3. Vad karakteriserar de fysiologiska arbetskraven i termer av metabolism och syreupptagning
  4. Vilka är de potentiella effekterna av dessa former av fysisk aktivitet på den fysiska och psykiska hälsan och välbefinnandet, och
  5. I vilken grad är existerande beteenden av fysiskt aktiv arbetspendling tillämpliga inom den allmänna befolkningen i Stor-Stockholm under existerande och förbättrade betingelser. 
  6. Hur kan en ökad arbetspendling till fots eller per cykel påverka hälsan för hela befolkningen i Stockholms län, t.ex. genom bättre luftkvalité.

Publikationer från FAAP-projektet

Vetenskapliga publikationer

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 18)

 Författare Titel År URL
Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter
Wahlgren, Lina
Almström, Peter
Markstedt, Anders
Strömgren, Magnus
Forsberg, Bertil
Nilsson Sommar, Johan
Impacts of air pollution and health by changing commuting from car to bicycle 2017 Fulltext
Olsson, Karin
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Is the heart rate method based on ergometer cycling applicable on level walking? 2020 -
Rosdahl, Hans
Gullstrand, Lennart
Salier Eriksson, Jane
Johansson, Patrik
Schantz, Peter
Evaluation of the Oxycon Mobile metabolic system against the Douglas bag method. 2010 -
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Schantz, Peter
Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under field measuring conditions 2012 -
Schantz, Peter
Can nature really affect our health? 2020 -
Schantz, Peter
Distance, duration and velocity in cycle commuting 2017 Fulltext
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
Perspectives on exercise intensity, volume and energy expenditure in habitual cycle commuting 2020 -
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The Heart Rate Method for Estimating Oxygen Uptake 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Salier Eriksson, Jane
Rosdahl, Hans
The heart rate method for estimating oxygen uptake 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Stigell, Erik
A criterion method for measuring route distance in physically active commuting. 2009 -

 

Övriga publikationer

Sida 1 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 20)

 Författare Titel År URL
Alfvén, Tobias
Bellander, Tom
Björklid, Pia
Elfström, Elisabeth
Elm, Klas
Forward, Sonja
Grant, Johanna
Green, Monica
Hasselberg, Marie
Hydén, Christer
Kiessling, Anna
Kullgren, Anders
Legeby, Ann
Lindqvist, Anna-Karin
Klasander, Anna-Johanna
Nordström, Tobias
Ranhagen, Ulf
Schantz, Peter
Stigell, Erik
Ståhle, Alexander
Strömgren, Lars
Törngren, Emil
Nollvision för trafikdöd kräver 20-gräns i tätorter 2020 -
Salier Eriksson, Jane
The heart rate method for estimating oxygen uptake in walking and cycle commuting 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Cykelhastighetens betydelse i nyttoanalyser 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Are health effects of cycling underestimated due to inaccurate estimates of the physical activity? 2019 Fulltext
Schantz, Peter
De upplevda landskapen för cykling 2018 Fulltext
Schantz, Peter
Om gång och cykling, hälsa och en hållbar utveckling 2015 Fulltext
Schantz, Peter
När mekanisk medicin gick om promenaden 2014 Fulltext
Schantz, Peter
Physical activity behaviours and environmental well-being in a spatial context 2014 Fulltext
Schantz, Peter
När Stockholm byggde bort cyklisterna 2013 Fulltext
Schantz, Peter
Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande 2012 Fulltext

Adress till denna sida: www.gih.se/faap

The Stockholm Seminars

Välkommen till "The Stockholm Seminars" om rörelse, hälsa och miljö.

Läs mer om seminarierna