FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Rörelse, hälsa och miljö

Temaområdet rörelse, hälsa och miljö ingår i GIH:s profilområde preventiv hälsovetenskap.

Read more about this research group "Movement, Health and Enviroment".

En central frågeställning inom temaområdet är hur fysisk aktivitet och hälsa inom befolkningen ska kunna utvecklas samtidigt med en ekologiskt hållbar utveckling. 

I bedömningen av dessa frågor bör därför olika ramvillkor, t ex fysiologiska, ekologiska och ekonomiska, bedömas och vägas in. Temaområdet är således flervetenskapligt till sin karaktär.  

Hur olika miljöfaktorer påverkar människors lust till att vara fysiskt aktiva är ett exempel på frågeställning inom temaområdet. Ett annat är vilka positiva respektive negativa miljöeffekter som kan knytas till skilda former av fysisk aktivitet, dess olika arenor och andra betingelser som är knutna till utövandet.  

Cykla till jobbetEtt större forskningsprojekt inom temaområdet behandlar fysisk aktivitet i form av gång och cykling vid arbets- respektive skolpendling. Mer information om det finns på: www.gih.se/faap   

Vid GIH pågår även ett utvecklingsarbete kring dessa frågor inom ramen för undervisningen, särskilt i den nya lärarutbildningens tvärvetenskapliga kurser “Hälsa och miljö I” samt “Hälsa och miljö II”

Publikationer i urval  

Presentationer i urval    

Projekt


Adress till denna sida www.gih.se/rhm

The Stockholm Seminars

Välkommen till "The Stockholm Seminars" om rörelse, hälsa och miljö.

Läs mer om seminarierna