Publikationer från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning

Sida 1 av 10 (Totalt antal hämtade artiklar: 92)

 Författare Titel År URL
Backman, Erik
Nyberg, Gunn
Larsson, Håkan
Moving beyond rigid orthodoxies in the teaching and assessment of movement in Swedish physical education teacher education 2019 -
Bäckström, Åsa
Sand, Anne-Lene
Imagining and Making Material Encounters 2019 -
Kilger, Magnus
From hard work to grit 2019 Fulltext
Aggerholm, K.
Standal, O.
Barker, D. M.
Larsson, Håkan
On practising in physical education 2018 -
Barker, D. M.
Aggerholm, K.
Standal, O.
Larsson, Håkan
Developing the practising model in physical education 2018 -
Bäckström, Åsa
Nairn, Karen
Skateboarding beyond the limits of gender? 2018 Fulltext
Casey, Ashley
Larsson, Håkan
“It’s Groundhog Day” 2018 -
Engström, Lars-Magnus
Redelius, Karin
Larsson, Håkan
Logics of practice in movement culture 2018 -
Gerdin, Göran
Larsson, Håkan
The productive effect of power 2018 -
Karlefors, Inger
Larsson, Håkan
Searching for the ‘How’ 2018 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 8 (Totalt antal hämtade artiklar: 79)

 Författare Titel År URL
Rosén, Anna
Mycket snack och lite verkstad! – en narrativ studie om mötet med yoga 2019 Fulltext
Gurholt Pedersen, Kirsti
Bischoff, Anette
Mygind, Erik
Lundvall, Suzanne
Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies) 2018 -
Larsson, Håkan
Hur står det till med jämställdheten inom idrotten? 2018 -
Larsson, Håkan
Med reflektion och samtal 2018 -
Larsson, Håkan
Att motverka traditionella könsmönster 2018 -
Redelius, Karin
Svensson, Andreas
Allt vanligare med kommersiell barn- och ungdomsidrott 2017 -
Larsson, Håkan
Bedömningar av ungas rörelseförmåga – intervju med Anna Tidén 2016 -
Larsson, Håkan
Undervisning för lärande i idrott och hälsa – hur kan det se ut? 2016 -
Larsson, Håkan
Forskning om undervisning och lärande i skolämnet idrott och hälsa 2016 -
Vesterlund, Sabina
”Att kunna främja hälsa” – Vad kan det innebära, i idrott och hälsas rörelsepraktik? 2016 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 28 (Totalt antal hämtade artiklar: 272)

 Författare Titel År URL
Critical Research in Sport, Health and Physical Education 2019 -
Kilger, Magnus
Blir du valbar lille vän? 2019 -
Larsson, Håkan
Gender in physical education 2019 -
Pringle, Richard
Larsson, Håkan
Gerdin, Göran
Introduction: Are we making a difference? 2019 -
Pringle, Richard
Larsson, Håkan
Gerdin, Göran
"What do we want? When do we want it? Now!" 2019 -
Sport management 2018 -
Book, Karin
Bäckström, Åsa
Att göra det organiserade spontant eller organisera det spontana 2018 -
Bäckström, Åsa
The changing room as a site for transformation 2018 -
Bäckström, Åsa
Forty Years of Transformations 2018 -
Carlsson, Bo
Bäckström, Åsa
Fahlström, PG
Book, Karin
Introduktion 2018 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Äldre publikationer i urval:

Backman, E. Teaching and learning friluftsliv in physical education teacher education. Stockholm: Lärarhögskolan, 2007.

Larsson, H. och Meckbach, J. (red.) Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber, 2007.

Larsson, B. Arenor för alla. En studie om ungas kultur- och fritidsvanor. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2005.

Redelius, K. och Larsson, H. (red.) Leve idrottspedagogiken! En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström. Stockholm: HLS Förlag, 2005.

Larsson, H. och Redelius, K. (red.) Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa: Stockholm: Idrottshögskolan, 2004.

Engström, L.-M. och Redelius, K. (red.) Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS Förlag, 2002.

Larsson, B. Idrottens former : en studie om ungdomars idrottsvanor. Stockholm: Lärarhögskolan, 2000. 

Engström, L.-M. Idrott som social markör. Stockholm: HLS Förlag, 1999.