Publikationer från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning

Sida 1 av 11 (Totalt antal hämtade artiklar: 105)

 Författare Titel År URL
Graffman-Sahlberg, Marie
Sundblad, Gunilla Brun
Lundvall, Suzanne
Learning health in Swedish physical education 2019 Fulltext
Qvarfordt, Anna
Ahmadi, Nader
Bäckström, Åsa
Hoff, David
Limitations and duties 2019 Fulltext
Bäckström, Åsa
Quennerstedt, Mikael
Maivorsdotter, Ninitha
Meckbach, Jane
Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip 2019 Fulltext
Qvarfordt, Anna
Hoff, David
Bäckström, Åsa
Ahmadi, Nader
From fighting the bad to protecting the good 2019 Fulltext
Barker, Dean
Nyberg, Gun
Larsson, Håkan
Joy, fear and resignation 2019 Fulltext
Jansson, Alexander
Sundblad, Gunilla Brun
Lundvall, Suzanne
Norberg, Johan
Assessing Students' Perceived Learning and Contentment in Physical Education 2019 -
Joy, Phillip
Larsson, Håkan
Unspoken 2019 -
Kilger, Magnus
Blomberg, Helena
Governing Talent Selection through the Brain 2019 Fulltext
Linghede, Eva
Becoming horseboy(s) - human-horse relations and intersectionality in equiscapes 2019 Fulltext
Nyberg, Gunn
Backman, Erik
Larsson, Håkan
Exploring the meaning of movement capability in physical education teacher education through student voices 2019 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 83)

 Författare Titel År URL
Larsson, Bengt
Ojämlikt idrottande inte bara en klassfråga 2019 -
Larsson, Håkan
Svensk idrottsdidaktik på export 2019 -
Larsson, Håkan
Forskarskolan FIHD utvecklar framtidens idrottsundervisning 2019 -
Kilger, Magnus
Talangurval och att prognostisera framtida potential 2019 Fulltext
Rosén, Anna
Mycket snack och lite verkstad! – en narrativ studie om mötet med yoga 2019 Fulltext
Gurholt Pedersen, Kirsti
Bischoff, Anette
Mygind, Erik
Lundvall, Suzanne
Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies) 2018 -
Larsson, Håkan
Att motverka traditionella könsmönster 2018 -
Larsson, Håkan
Med reflektion och samtal 2018 -
Larsson, Håkan
Hur står det till med jämställdheten inom idrotten? 2018 -
Redelius, Karin
Svensson, Andreas
Allt vanligare med kommersiell barn- och ungdomsidrott 2017 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 29 (Totalt antal hämtade artiklar: 283)

 Författare Titel År URL
Larsson, Håkan
Andreasson, Jesper
Sport and Masculinities in Sweden 2020 -
Sport management. Del 2 2019 -
Bäckström, Åsa
Tangible transitions in skateboarding 2019 -
Kilger, Magnus
Hellström, John S.
“- How does it feel right now?” 2019 Fulltext
Thedin Jakobsson, Britta
Larsson, Håkan
Organised physical activity during the school day 2019 -
MacPhail, Ann
Larsson, Håkan
Fletcher, Tim
The Research and Development Challenge 2019 -
Larsson, Håkan
Larsson, Bengt
Logics of practice in movement culture 2019 -
Lundvall, Suzanne
Sport, physical education and physical activities among youth in Sweden 2019 -
Larsson, Bengt
Ungas idrottande - inte bara en klassfråga 2019 -
Redelius, Karin
Larsson, Lena
Larsson, Håkan
Lundvall, Suzanne
Physical education teacher education in Sweden 2019 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Äldre publikationer i urval:

Backman, E. Teaching and learning friluftsliv in physical education teacher education. Stockholm: Lärarhögskolan, 2007.

Larsson, H. och Meckbach, J. (red.) Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber, 2007.

Larsson, B. Arenor för alla. En studie om ungas kultur- och fritidsvanor. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2005.

Redelius, K. och Larsson, H. (red.) Leve idrottspedagogiken! En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström. Stockholm: HLS Förlag, 2005.

Larsson, H. och Redelius, K. (red.) Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa: Stockholm: Idrottshögskolan, 2004.

Engström, L.-M. och Redelius, K. (red.) Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS Förlag, 2002.

Larsson, B. Idrottens former : en studie om ungdomars idrottsvanor. Stockholm: Lärarhögskolan, 2000. 

Engström, L.-M. Idrott som social markör. Stockholm: HLS Förlag, 1999.