Publikationer från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning

Sida 1 av 11 (Totalt antal hämtade artiklar: 108)

 Författare Titel År URL
Kilger, Magnus
Dad as a coach 2020 Fulltext
Redelius, Karin
Larsson, Håkan
Educational Challenges Facing Swedish Physical Education Teaching in the 2020s 2020 Fulltext
Nyberg, Gunn
Barker, Dean
Larsson, Håkan
Exploring the educational landscape of juggling - challenging notions of ability in physical education 2020 Fulltext
Kilger, Magnus
Blomberg, Helena
Governing Talent Selection through the Brain 2020 Fulltext
Nyberg, Gunn
Backman, Erik
Larsson, Håkan
Exploring the meaning of movement capability in physical education teacher education through student voices 2020 -
Backman, Erik
Nyberg, Gunn
Larsson, Håkan
Moving beyond rigid orthodoxies in the teaching and assessment of movement in Swedish physical education teacher education 2020 -
Graffman-Sahlberg, Marie
Sundblad, Gunilla Brun
Lundvall, Suzanne
Learning health in Swedish physical education 2019 Fulltext
Qvarfordt, Anna
Ahmadi, Nader
Bäckström, Åsa
Hoff, David
Limitations and duties 2019 Fulltext
Bäckström, Åsa
Quennerstedt, Mikael
Maivorsdotter, Ninitha
Meckbach, Jane
Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip 2019 Fulltext
Qvarfordt, Anna
Hoff, David
Bäckström, Åsa
Ahmadi, Nader
From fighting the bad to protecting the good 2019 Fulltext

Övriga artiklar

Sida 1 av 9 (Totalt antal hämtade artiklar: 85)

 Författare Titel År URL
Norberg, Johan R.
Hedenborg, Susanna
Peterson, Tomas
Redelius, Karin
Eliasson, Inger
Baralt, Pernilla
Åhl, Cecilia
Barnkonventionen ger bra vägledning 2019 -
Larsson, Håkan
Reflektioner över nytt förslag på kursplan i Idrott och hälsa 2019 -
Larsson, Bengt
Ojämlikt idrottande inte bara en klassfråga 2019 -
Larsson, Håkan
Svensk idrottsdidaktik på export 2019 -
Larsson, Håkan
Forskarskolan FIHD utvecklar framtidens idrottsundervisning 2019 -
Kilger, Magnus
Talangurval och att prognostisera framtida potential 2019 Fulltext
Rosén, Anna
Mycket snack och lite verkstad! – en narrativ studie om mötet med yoga 2019 Fulltext
Gurholt Pedersen, Kirsti
Bischoff, Anette
Mygind, Erik
Lundvall, Suzanne
Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies) 2018 -
Larsson, Håkan
Att motverka traditionella könsmönster 2018 -
Larsson, Håkan
Med reflektion och samtal 2018 -

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 29 (Totalt antal hämtade artiklar: 290)

 Författare Titel År URL
Lundvall, Suzanne
Värdefull om än överteoretiserande avhandling om vägen till fördjupat lärande 2020 Fulltext
Kilger, Magnus
Blomberg, Helena
The construction and legitimizing of a neuroscience concept (CEF) in talent identification 2020 Fulltext
Larsson, Håkan
Andreasson, Jesper
Sport and Masculinities in Sweden 2020 -
Redelius, Karin
Having a voice in Youth Sport – a Conditional Right? 2019 -
Redelius, Karin
Effektiv bedömning - vad krävs då? 2019 -
Redelius, Karin
Barns upplevelser av selektionsprocesser i idrott 2019 -
Downing, Charlotte
Nordin-Bates, Sanna
Redelius, Karin
Early specialization in aesthetic activities 2019 -
Downing, Charlotte
Nordin-Bates, Sanna
Redelius, Karin
Perfectionism in aesthetic performers 2019 -
Sport management. Del 2 2019 -
Bäckström, Åsa
Tangible transitions in skateboarding 2019 -

Äldre publikationer i urval:

Backman, E. Teaching and learning friluftsliv in physical education teacher education. Stockholm: Lärarhögskolan, 2007.

Larsson, H. och Meckbach, J. (red.) Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber, 2007.

Larsson, B. Arenor för alla. En studie om ungas kultur- och fritidsvanor. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2005.

Redelius, K. och Larsson, H. (red.) Leve idrottspedagogiken! En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström. Stockholm: HLS Förlag, 2005.

Larsson, H. och Redelius, K. (red.) Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa: Stockholm: Idrottshögskolan, 2004.

Engström, L.-M. och Redelius, K. (red.) Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS Förlag, 2002.

Larsson, B. Idrottens former : en studie om ungdomars idrottsvanor. Stockholm: Lärarhögskolan, 2000. 

Engström, L.-M. Idrott som social markör. Stockholm: HLS Förlag, 1999.