Forskningslinjen Utbildning

Idrott förknippas ofta med pedagogiska ambitioner. Barns och ungas idrottande antas kunna bidra till deras fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Inom forskningslinjen utbildning studeras pedagogiska processer i idrott i relation till skola och lärarutbildning. Idrottsdidaktisk forskning ses i PIF-gruppen som en gren av idrottspedagogik, där särskild uppmärksamhet ägnas åt undervisnings- och lärprocesser. Kontaktperson för forskningslinjen är professor Håkan Larsson

Forskningsprojekt

Avhandlingsprojekt

Dessa avhandlingsprojekt är pågående. Läs mer på varje individs profilsida.

Jenny Kroon -

Sara Ridderlund -

Daniel Roe - "Sport and physical activity in Swedish youth compulsory care from a pedagogical perspective"

Avhandlingar

Dessa avhandlingsprojekt är slutförda. Klicka på länkarna under för att hämta fulltextversion där så finns. 

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 11)

 Författare Titel År URL
Vesterlund, Sabina
Hälsa med andra ord 2018 Fulltext
Mikaels, Jonas
Becoming-place 2017 Fulltext
Svennberg, Lena
Grading in physical education 2017 Fulltext
Tidén, Anna
Bedömningar av ungas rörelseförmåga 2016 Fulltext
Graffman-Sahlberg, Marie
Fysisk hälsa som lärobjekt 2015 Fulltext
Håkanson, Rickard
Vad betyder OK+? 2015 Fulltext
Ferry, Magnus
Idrottsprofilerad utbildning 2014 Fulltext
Gibbs, Béatrice
Wii lär oss dansa? 2014 Fulltext
Nilsson, Kerstin
Hitta lätt - så blir det rätt! 2014 Fulltext
Teng, Gunnar
Uppdrag samspel 2013 Fulltext
Liljekvist, Åsa
Rum för rörelse 2012 -

Avhandling från annat lärosäte:

Ways of knowing in ways of moving. A study of the meaning of capability to move, Gunn Nyberg, 2014

Forskarskola

Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD) ingår i statens satsning "Lärarlyftet" och riktar sig till lärare i idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolan. Syftet är att skapa ett vetenskapligt underlag för utveckling av undervisning i skolämnet idrott och hälsa.

Verksamheterna i forskarskolan, som genomförs i samverkan mellan GIH, Malmö högskola och Örebro universitet, finansieras sedan 2012 av Vetenskapsrådet.

Professor Håkan Larsson är vetenskaplig ledare och docent Suzanne Lundvall är koordinator för forskarskolan. Läs mer om forskarskolan FIHD.


Utvecklingsprojekt

Bedömningsstöd i skolämnet idrott och hälsa

På uppdrag av Skolverket har medarbetare vid GIH utarbetat bedömningsstöd för grundskoleämnet idrott och hälsa (årskurs 4-6 respektive 7-9), gymnasiekursen Idrott och hälsa 1 samt de sju kurserna ingående i gymnasieämnet Specialidrott. Professor Håkan Larsson har varit projektledare.

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 3)

 Författare Titel År URL
Larsson, Håkan
Lundvall, Suzanne
Nyberg, Marie
Redelius, Karin
Tiden, Anna
Thedin Jakobsson, Britta
Bedömningsstöd idrott och hälsa årskurs 4-6 2014 -
Backman, Erik
Larsson, Håkan
Lundvall, Suzanne
Nyberg, Marie
Redelius, Karin
Tidén, Anna
Bedömningsstöd i ämnet Idrott och hälsa: gymnasiet 2014 -
Backman, Erik
Larsson, Håkan
Redelius, Karin
Lundvall, Suzanne
Thedin Jacobsson, Britta
Nyberg, Marie
Bedömningsstöd i idrott och hälsa 2012 -