Träning och livsstil

1968 genomförde Lars-Magnus Engström en studie om drygt 2 000 svenska ungdomars idrottsvanor och syn på skolans gymnastikundervisning.

Med tiden utvecklades denna studie till en mångårig uppföljning av dessa personers fysiska aktivitetsvanor. Resultat från studien har publicerats såväl nationellt som internationellt.

För närvarande pågår arbetet med att på nytt, snart 50 år efter den första datainsamlingen, samla in information från samma personer om deras träningsvanor.

Projektet finansieras av Centrum för idrottsforskning.

I projektet deltar professor Håkan Larsson och lektor Bengt Larsson.

Publicering från projektet

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 1)

 Författare Titel År URL
Engström, Lars-Magnus
Redelius, Karin
Larsson, Håkan
Logics of practice in movement culture 2018 -