Friluftsliv och motionsutövning

Friluftsliv och motionsutövning (Outdoor recreation and physical exercise).

Syftet med projektet, som har finansierats av Gymnastik- och idrottshögskolan, har varit att analysera relationen mellan intresse för friluftsliv, självrapporterad motion och social bakgrund hos ett urval av 53-åriga svenska män och kvinnor i professor Lars-Magnus Engströms statistiska och longitudinella material.

Projektledare: lektor Erik Backman.

Publicering från projektet

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 1)

 Författare Titel År URL
Backman, Erik
Engström, Lars-Magnus
Encounters with nature, outdoor recreation and physical exercise 2012 -