Forskningslinjen Livsstilar

Inom forskningslinjen livsstilar studeras människors preferenser och vanor vad gäller idrott.

Idrotten ses som ett socialt och kulturellt fenomen där valet att ägna sig åt olika aktivitetsformer, det vill säga smaken för idrott, är en markör för social position. Att träna, vara fysiskt aktiv eller röra på sig ingår alltså i en vidare livsstil tydligt relaterad till människors totala livsvillkor och sammanhang. Kontaktperson för området är docent Suzanne Lundvall.

Forskningsprojekt