Forskningslinjen Fritid

Inom forskningslinjen studeras främst barns och ungdomars idrottande under fritiden, såväl i som utanför föreningar.

I blickfånget står bland annat frågor som rör idrottens organisering och de konsekvenser som denna får för idrottens tillgänglighet för alla grupper av människor i samhället, till exempel i vilken mån idrotten är öppen för alla oberoende av kön, ålder, etnicitet, socioekonomi och sexuell läggning. Kontaktperson för området är professor Karin Redelius.

Forskningsprojekt

Avhandlingsprojekt

Dessa avhandlingsprojekt är pågående. Läs mer på varje individs profilsida.

Eva Linghede - "Trickstern i idrottslandet - gränsöverskridanden och queera handlingar inom svensk idrott(sforskning)"

Anna Qvarfordt - "Anti-doping – a legitimate effort? Elite athletes' perspectives on policy and practice"

Avhandlingar

Dessa avhandlingsprojekt är slutförda. Klicka på länkarna under för att hämta fulltextversion där så finns. 

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 4)

 Författare Titel År URL
Johansson, Susanne
Sexual Relationships between Athletes and Coaches 2017 Fulltext
Thedin Jakobsson, Britta
Vilka stannar kvar och varför? 2015 Fulltext
Kempe-Bergman, Matthis
Man talar om jämställd idrott 2014 Fulltext
Svender, Jenny
Så gör(s) idrottande flickor 2012 -

Avhandling från annat lärosäte:

Mästarcoacherna. Att bli, vara och utvecklas som tränare inom svensk elitfotboll, Susanne Meckbach, 2016