Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur

I forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur är följande disputerade lärare verksamma vid GIH:

I forskningsgruppen ingår följande doktorander vid GIH:

  •  
  • Navet i den idrottspedagogiska verksamheten är det idrottspedagogiska seminariet som genomförs fem till sex gånger per termin, innefattande ett doktorandseminarium och ett högre idrottspedagogiskt seminarium.