Publikationer

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för idrottspsykologi vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för idrottspsykologi

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 66)

 Författare Titel År URL
Haraldsen, Heidi Marian
Halvari, Hallgeir
Solstad, Bard Erlend
Abrahamsen, Frank E.
Nordin-Bates, Sanna
The Role of Perfectionism and Controlling Conditions in Norwegian Elite Junior Performers' Motivational Processes 2019 Fulltext
Hassmén, Peter
Kenttä, Göran
Hjälm, Sören
Lundkvist, Erik
Gustafsson, Henrik
Burnout symptoms and recovery processes in eight elite soccer coaches over 10 years 2019 -
Helgadóttir, Björg
Narusyte, Jurgita
Ropponen, Annina
Bergström, Gunnar
Mather, Lisa
Blom, Victoria
Svedberg, Pia
The role of occupational class on the association between sickness absence and disability pension 2019 Fulltext
Helgadóttir, Björg
Svedberg, Pia
Mather, Lisa
Lindfors, Petra
Bergström, Gunnar
Blom, Victoria
The association between part-time and temporary employment and sickness absence 2019 Fulltext
Hägglund, Karin
Kenttä, Göran
Thelwell, Richard
Wagstaff, Christopher R. D.
Is there an upside of vulnerability in sport? 2019 Fulltext
Larsson, Kristina
Kallings, Lena
Ekblom, Örjan
Blom, Victoria
Andersson, Eva
Ekblom, Maria
Criterion validity and test-retest reliability of SED-GIH, a single item question for assessment of daily sitting time. 2019 Fulltext
Mather, Lisa
Blom, Victoria
Bergström, Gunnar
Svedberg, Pia
Adverse outcomes of sick leave due to mental disorders 2019 -
Mather, Lisa
Narusyte, J
Ropponen, A
Bergström, G
Blom, Victoria
Helgadóttir, B
Svedberg, P
Sick leave due to mental disorders, morbidity and mortality 2019 Fulltext
Nooijen, Carla F J
Blom, Victoria
Ekblom, Örjan
Ekblom, Maria
Kallings, Lena
Improving office workers' mental health and cognition 2019 Fulltext
Olusoga, Peter
Bentzen, Marte
Kenttä, Göran
Coach Burnout 2019 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Ekblom, Maria
Blom, Victoria
Ekblom, Örjan
Kallings, Lena
Nooijen, Carla F J
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa 2018 Fulltext
Forsén Mantilla, Emma
Birgegård, Andreas
Clinton, David
Kenttä, Göran
Palmberg, Karolina
Selenius, Sofia
Tvångsmässig träning måste tas på allvar 2018 -
Nordin-Bates, Sanna
Implicita inlärningstekniker minskade oro och gjorde elever mer kreativa 2018 -
Ivarsson, Andreas
Stenling, Andreas
Lundkvist, Erik
"Mirror, mirror, on the wall is there any evidence at all?” 2017 Fulltext
Åkesdotter, Cecilia
Kenttä, Göran
Elitens osynliga ohälsa 2015 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 12 (Totalt antal hämtade artiklar: 115)

 Författare Titel År URL
Lundkvist, Erik
Idrott och integration 2019 -
Roberts, Claire-Marie
Kenttä, Göran
Motherhood in the exercising female 2019 -
Roberts, Claire-Marie
Kenttä, Göran
Knowing when, and how, to step out: coach retirement 2019 -
Johnson, Urban
Kenttä, Göran
Psykologiska faktorer och idrottsskada 2018 -
Kenttä, Göran
Mental health support for high performance coaches 2018 -
Kenttä, Göran
Going Back to the Roots 2018 -
Nooijen, Carla F J
Kallings, Lena
Blom, Victoria
Ekblom, Örjan
Forsell, Yvonne
Ekblom, Maria
Common perceived barriers and facilitators for reducing sedentary behaviour among office-workers 2018 -
Nordin-Bates, Sanna
Perfectly Creative? 2018 -
Nordin-Bates, Sanna
Schwarz, Johanna
Quested, Eleanor
Cumming, Jennifer
Aujla, Imogen
Redding, Emma
Disordered eating attitudes among dancers 2018 -
Åkesdotter, Cecilia
Kenttä, Göran
Balans, återhämtning och utveckling i rollen som tränare 2018 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Äldre publikationer i urval:  

Ett urval av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter:

Ekenman, I., Hassmén, P., Koivula, N., Rolf, C., & Felländer-Tsai, L. (2001). Stress fractures of the tibia: Can trait characteristics help us detect the injury-prone athlete? Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 11, 87-95.  

Fallby, J., Hassmén, P., Kenttä, G., & Durand-Bush, N. (in press). Relationship Between Locus of Control, Sense of Coherence and Mental Skills in Swedish Elite Athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology.    

Hassmén, P., Koivula, N., & Uutela, A. (2000). Physical exercise and psychological well-being: A population study in Finland. Preventive Medicine, 30, 17-25.  

Hassmén, P., Raglin, J.S., & Lundqvist, C. (2004). Intra-individual variability in state anxiety and self-confidence in elite golfers. Journal of Sport Behavior, 3, 277-290.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1998). Overtraining and recovery: A conceptual model. Sports Medicine, 26, 1-16.  

Kenttä, G., Hassmén, P., & Raglin, J.S. (2001). Training practices and overtraining syndrome in Swedish age-group athletes. International Journal of Sports Medicine, 22, 460-465.  

Koivula, N., Hassmén, P., & Fallby, J. (2002). Self-esteem and perfectionism in elite athletes: effects on competitive anxiety and self-confidence. Personality and Individual Differences, 32, 865-875.

Lundqvist, C., & Hassmén, P. (in press). Competitive State Anxiety Inventory -2 (CSAI-2): Evaluating the Swedish version by confirmatory factor analyses. Journal of Sports Sciences.  

Ett urval av andra publikationer – bokkapitel och böcker

Fallby, J. red. (2004). Guiden till idrottspsykologisk rådgivning. SISU idrottsböcker.  

Hassmén, P., & Hassmén, N. (2004). Ledarskap – individen. I: Perspektiv på sport management (sid. 96-121). SISU Idrottsböcker.  

Hassmén, P., Hassmén, N., & Plate, J. (2003). Idrottspsykologi. Natur och Kultur.  

Johnson, U., Carlsson, B., Fallby, J., Hinic, H., Lindwall, M., Ryberg, L., & Wetterstrand. F. (1999). Tankens kraft: Idrottspsykologi i teori och praktik. SISU idrottsböcker.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (2002). Underrecovery and overtraining: A conceptual model. In: M. Kellmann (Ed.), Enhancing Recovery: Preventing Underperformance in Athletes (pp. 57-77). Champaign, IL: Human Kinetics.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1999). Träna smart – undvik överträningssyndrom. SISU idrottsböcker.