Publikationer

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för idrottspsykologi vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för idrottspsykologi

Sida 1 av 8 (Totalt antal hämtade artiklar: 80)

 Författare Titel År URL
Slingerland, Krista Van
Durand-Bush, Natalie
DesClouds, Poppy
Kenttä, Göran
Providing Mental Health Care to an Elite Athlete 2020 -
Kenttä, Göran
Bentzen, Marte
Dieffenbach, Kristen
Olusoga, Peter
Challenges Experienced by Women High-Performance Coaches 2020 Fulltext
Hemmingsson, Erik
Ekblom, Örjan
Kallings, Lena
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Söderling, Jonas
Blom, Victoria
Ekblom, Björn
Ekblom Bak, Elin
Prevalence and time trends of overweight, obesity and severe obesity in 447,925 Swedish adults, 1995–2017 2020 Fulltext
Drake, Emma
Ekblom, Maria
Ekblom, Örjan
Kallings, Lena
Blom, Victoria
Cardiorespiratory Fitness and Device-Measured Sedentary Behaviour are Associated with Sickness Absence in Office Workers. 2020 Fulltext
Håkansson, Anders
Entezarjou, Artin
Kenttä, Göran
Fernández-Aranda, Fernando
Jiménez-Murcia, Susana
Gunnarsson, Björn
Problem Gambling in the Fitness World - A General Population Web Survey. 2020 Fulltext
Blom, Victoria
Kallings, Lena
Ekblom, Björn
Wallin, Peter
Andersson, Gunnar
Hemmingsson, Erik
Ekblom, Örjan
Söderling, Jonas
Ekblom Bak, Elin
Self-Reported General Health, Overall and Work-Related Stress, Loneliness, and Sleeping Problems in 335,625 Swedish Adults from 2000 to 2016. 2020 Fulltext
Åkesdotter, Cecilia
Kenttä, Göran
Eloranta, Sandra
Franck, Johan
The prevalence of Mental Health Problems in elite athletes 2020 -
Mather, Lisa
Narusyte, J
Ropponen, A
Bergström, G
Blom, Victoria
Helgadóttir, B
Svedberg, P
Sick leave due to mental disorders, morbidity and mortality 2020 Fulltext
Nordin-Bates, Sanna
Striving for Perfection or for Creativity? 2020 Fulltext
Karin, Janet
Nordin-Bates, Sanna
Enhancing Creativity and Managing Perfectionism in Dancers Through Implicit Learning and Sensori-Kinetic Imagery 2020 -

Övriga artiklar

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Ekblom, Maria
Blom, Victoria
Ekblom, Örjan
Kallings, Lena
Nooijen, Carla F J
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa 2018 Fulltext
Nordin-Bates, Sanna
Implicita inlärningstekniker minskade oro och gjorde elever mer kreativa 2018 -
Forsén Mantilla, Emma
Birgegård, Andreas
Clinton, David
Kenttä, Göran
Palmberg, Karolina
Selenius, Sofia
Tvångsmässig träning måste tas på allvar 2018 -
Ivarsson, Andreas
Stenling, Andreas
Lundkvist, Erik
"Mirror, mirror, on the wall is there any evidence at all?” 2017 Fulltext
Åkesdotter, Cecilia
Kenttä, Göran
Elitens osynliga ohälsa 2015 Fulltext

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 14 (Totalt antal hämtade artiklar: 137)

 Författare Titel År URL
Baltzell, Amy
Röthlin, Philipp
Kenttä, Göran
Self-compassion in sport for courage and performance 2020 -
Chroni, S
Brückner, S
Kenttä, Göran
Shoenfelt, E
When Experts in the Field Experience Burnout – Lessons Learned 2019 -
Kenttä, Göran
Olusoga, P
Dieffenbach, K
Self-care: The forgotten performance strategy in coaching 2019 -
Dieffenbach, K
Chroni, S
Kenttä, Göran
Women in sports 2019 -
Kenttä, Göran
Werthner, P
Preparing for major events? 2019 -
Baltzell, A
Kenttä, Göran
Dieffenbach, K
Yousuf, S
Theory to Practice to Enhance Performance 2019 -
Durand-Bush, N
Van Slingerland, K
DesClouds, P
Kenttä, Göran
Receiving services from the Canadian Centre for Mental Health and Sport: The perspective of an elite athlete and the care team 2019 -
Chroni, S
Hutter, V
Ryba, T
Kenttä, Göran
Signature Experiences: When “Experts” on Stress and Coping Battle Burnout 2019 -
Sarkar, M
Gould, D
Wylleman, P
Kenttä, Göran
Cotterill, S
Mitchell, I
Developing resilience in elite sport: Research to practice. 2019 -
Åkesdotter, Cecilia
Kenttä, Göran
The prevalence and stories of Mental Health Problems in elite sport 2019 -

Äldre publikationer i urval:  

Ett urval av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter:

Ekenman, I., Hassmén, P., Koivula, N., Rolf, C., & Felländer-Tsai, L. (2001). Stress fractures of the tibia: Can trait characteristics help us detect the injury-prone athlete? Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 11, 87-95.  

Fallby, J., Hassmén, P., Kenttä, G., & Durand-Bush, N. (in press). Relationship Between Locus of Control, Sense of Coherence and Mental Skills in Swedish Elite Athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology.    

Hassmén, P., Koivula, N., & Uutela, A. (2000). Physical exercise and psychological well-being: A population study in Finland. Preventive Medicine, 30, 17-25.  

Hassmén, P., Raglin, J.S., & Lundqvist, C. (2004). Intra-individual variability in state anxiety and self-confidence in elite golfers. Journal of Sport Behavior, 3, 277-290.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1998). Overtraining and recovery: A conceptual model. Sports Medicine, 26, 1-16.  

Kenttä, G., Hassmén, P., & Raglin, J.S. (2001). Training practices and overtraining syndrome in Swedish age-group athletes. International Journal of Sports Medicine, 22, 460-465.  

Koivula, N., Hassmén, P., & Fallby, J. (2002). Self-esteem and perfectionism in elite athletes: effects on competitive anxiety and self-confidence. Personality and Individual Differences, 32, 865-875.

Lundqvist, C., & Hassmén, P. (in press). Competitive State Anxiety Inventory -2 (CSAI-2): Evaluating the Swedish version by confirmatory factor analyses. Journal of Sports Sciences.  

Ett urval av andra publikationer – bokkapitel och böcker

Fallby, J. red. (2004). Guiden till idrottspsykologisk rådgivning. SISU idrottsböcker.  

Hassmén, P., & Hassmén, N. (2004). Ledarskap – individen. I: Perspektiv på sport management (sid. 96-121). SISU Idrottsböcker.  

Hassmén, P., Hassmén, N., & Plate, J. (2003). Idrottspsykologi. Natur och Kultur.  

Johnson, U., Carlsson, B., Fallby, J., Hinic, H., Lindwall, M., Ryberg, L., & Wetterstrand. F. (1999). Tankens kraft: Idrottspsykologi i teori och praktik. SISU idrottsböcker.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (2002). Underrecovery and overtraining: A conceptual model. In: M. Kellmann (Ed.), Enhancing Recovery: Preventing Underperformance in Athletes (pp. 57-77). Champaign, IL: Human Kinetics.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1999). Träna smart – undvik överträningssyndrom. SISU idrottsböcker.