DancExcellent

DancExcellent: Att främja hälsosam strävan i dans via kognitiv beteendeterapi och näringslära (Promoting healthy excellence in dance via cognitive behavioural therapy and nutrition education)

Syftet med projektet, som finansieras av Centrum för Idrottsforskning under åren 2019-2021, är att undersöka om ett åttaveckorsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och näringslära kan främja unga danselevers hälsa.

Projektet genomförs med högstadieelever vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm, i samverkan mellan forskare vid GIH, Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet och Norges Idrottshögskola.

Projektledare: docent Sanna Nordin-Bates

Publicering från projektet

Inget har publicerats ännu inom projektet. 

Adress till denna sida: www.gih.se/dancexcellent