Forskargruppen

Forskningsgruppen för idrottspsykologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan består av följande personer: