svensk skidsport". Läs mer..."> svensk skidsport". Läs mer...">

I och ur spår!

I "I och ur spår - en studie om konflikter och hjältar i svensk skidsport under 1900-talet" analyserar fil. dr Leif Yttergren svensk skidsports historia under 1900-talet i sex skilda artiklar.  

Skidsportens historia har inte alltid varit problemfri. Varför dröjde det till exempel ända till 1924 innan Vinter-OS infördes? Och varför bojkottade norrmännen svensk längdskidåkning efter andra världskriget?  

Skidsportens historia består inte bara av konflikter utan också av stortartade hjältedåd. Det finns anledning att tala om verkliga folkhjältar, till exempel Thomas Wassberg, vilka kontrasteras mot dagens mer likformade mediastjärnor. Begreppet folkhjälte och dess förändring lyfts fram och analyseras.

Svensk idrottshistorisk forskning har endast i begränsad utsträckning intresserat sig för skidsport. Författen som är verksam vid GIH i Stockholm fyller sålunda med I och ur spår ett tomrum inom den idrottshistoriska forskningen.    

Är du intresserad av att köpa boken, kontakta Leif Yttergren via e-post leif.yttergren@gih.se