Publikationer från idrottshistoriska forskningsgruppen

Här listas publikationer från Idrottshistoriska forskningsgruppen vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Idrottshistoriska forskningsgruppen

Sida 1 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 22)

 Författare Titel År URL
Yttergren, Leif
Succéuppvisningen i Berlin-OS 1936 - en pyrrhusseger! 2019 -
Lundquist Wanneberg, Pia
The Weight Attached to Dieting 2019 Fulltext
Yttergren, Leif
Hemmafru eller gymnastikdirektör eller både och? 2019 Fulltext
Yttergren, Leif
Demonstrationssporterna och olympiska spelen 2018 Fulltext
Yttergren, Leif
Baseball, glima and Gotlandic sport 2018 Fulltext
Lundquist Wanneberg, Pia
Gymnastics as Remedy 2018 Fulltext
Yttergren, Leif
Paerk and Varpa 2017 -
Yttergren, Leif
Norway, Skiing and Swede Hate 2017 -
Lundquist Wanneberg, Pia
Sport, Diasbility and Women 2017 Fulltext
Yttergren, Leif
Hellström, John
Contruction of a National Sport heroine. 2017 -

Övriga artiklar

Sida 1 av 4 (Totalt antal hämtade artiklar: 19)

 Författare Titel År URL
Yttergren, Leif
Bolling, Hans
Pionjärer, klass och idrott. Kvinnorna i den svenska OS-truppen 1912 2017 -
Yttergren, Leif
Renson, Roland
Kluge, Volker
The Biografies of all IOC Members 2016 -
Yttergren, Leif
Fallet Dan Waern 2014 Fulltext
Hellström, John
Medierna skapar hjälten 2013 Fulltext
Yttergren, Leif
Bolling, Hans
Stockholm-OS 1912 - några övergripande reflektioner 2012 -

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 6 (Totalt antal hämtade artiklar: 56)

 Författare Titel År URL
Lundquist Wanneberg, Pia
Elin Falk 2019 -
Lundquist Wanneberg, Pia
Maja Carlquist 2019 -
Kilger, Magnus
Hellström, John S.
“- How does it feel right now?” 2019 Fulltext
Yttergren, Leif
Välskriven och intresseväckande avhandling som bekräftar och fördjupar tidigare forskningsresultat 2019 -
Yttergren, Leif
Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920–1960 2018 -
Yttergren, Leif
Avhandling om ishockey i Sverige och Finland – teorifattig men resultatrik tegelsten 2018 Fulltext
Yttergren, Leif
Kraftkarlar och knockouts 2018 -
Lundquist Wanneberg, Pia
Elin Falk 2018 -
Lundquist Wanneberg, Pia
Sally Högström 2018 -
Lundquist Wanneberg, Pia
Maja Carlquist 2018 -

Äldre publikationer indelat efter person

Leif Yttergren:

Bearbetningar

Från skidsport till skogsmulle.  Friluftsfrämjandet 1892-1992 (1992).

Täflan är lifvet.  Idrottens organisering och sportifiering iStockholm 1860-1898 (diss. Stockholm, 1996)

Var bollen rund...  ? En guide till idrottens källmaterial i Stockholmsstadsarkiv (Stockholms stadsarkiv,1998, tillsammans med Peeter Mark).

Gutnisk idrott i skolan och på fritiden. En lärarhandledning i gutnisk idrotter och lekar för grund- och gymnasieskolan (Studentlitteratur, 2000).

Ti kast varpe. Varpan, fastlandet och den gotländska identiteten under 1900-talet (HLS Förlag, 2002).

I och ur spår! En studie om konflikter och hjältar i svensk skidsport under 1900-talet (Malmö Studies in Sport Sciences, 2006)

Uppsatser, bibliografier, undervisningsmaterial

"Den svenska 'korpen'.  Korporationsidrottens utveckling 1945-1953", Idrott, historia och samhälle 1984.

"Stockholms allmänna velocipedklubb och kappryttarstrejken 1899", Idrott, historia och samhälle 1994.

"Stockholmsidrott före Stadion",  i Stadion 75 år.  En jubileumsbok.  Utgiven av Stockholms idrottsförbund, Red.  Göran Löwgren (Stockholm, 1987).

"Idrottens forskning och högre utbildning (SOU 1987:70).  En studie av en utrednings väg genom verkligheten, 1-3", Idrott, historia och samhälle 1988, 1989, 1992.

"Tidning för idrott och den tidiga idrottspressen.  Källmaterial om den tidiga idrottsrörelsens historia", Idrott, historia och samhälle 1992.

"The Nordic Games: Visions of a Winter Olympics or a NationalFestival", The International Journal of the History of Sport, Vol.11, No 3 1994.

"The Nordic Games: Visions of a Winter Olympics or a NationalFestival", i Contemporary Studies in the National Olympic Games Movement, Roland Naul (ed.) ( Sonderdruck, 1997) (tillsammans med Jens Ljunggren).

"Från folkhjälte till mediahjälte", Sveriges centralförening föridrottens främjandes årsskrift 1996.

"Stockholm and the Rise of Modern Sports, 1860-1898”, The International Journal of the History of Sports, Vol.13, No.3 (dec.1996).

”Idrottsrörelsen och folkrörelsemyten. Idrottens utveckling i Stockholm 1860-1898”, Svensk idrottsforskning 3/1996.

"Södermalmsidrotten kring sekelskiftet" (Stockholms stadsarkiv, CD-romskiva).

”Varpastriden - Gotland, fastlandet och striden om varpan”, Studier i idrott, historia och samhälle. Johan R. Norberg (red.). (Stockholm : HLS, 2000).

“Traditional Games on Gotland and the Stänga Games”, in Games of the Past. Sports for the Future. Gertrud Phister ,ed ( Academia Verlag, 2004).

”Vi och dom! Traditionell idrott och RF under 1900-talet: exemplet Gotland”, i Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003 (Stockholm, 2002).

Björn Sandahl:

”Intensifieringen av den lokala svenska tävlingsidrotten – en fallstudie av Spånga IS 1929-1974”, Idrott, historia och samhälle 2000

"Skolidrotten igår - idag - iframtiden", Idrott, historia och samhälle 2000 (Medförfattare: Pia Lundqvist-Wanneberg och Leif Yttergren)

”De svenska kaperierna i Östersjön 1562-1566”, Forum Navale Nr 56, 2001 ”Att göra våld på den historiska utvecklingen”, Svensk Idrottsforskning nr 2 2002

”Mellan teori och verklighet – Idrottsämnet i Grundskolan”, Svensk Idrottsforskning nr 3 2002

”Skolan och idrotten – Skolidrottsförbundet mellan obligatorisk fysisk fostran och folkrörelseidrott”, Ett Idrottssekel – Riksidrottsförbundet 1903-2003 (Riksidrottsförbundets 100 års jubileumsbok. Medförfattare till artikeln var Pia Lundquist-Wanneberg, Idrottshögskolan)

”Arvet efter Los Angeles – Kommersialiseringen, korruptionsskandalerna och den Olympiska rörelsen”, Idrott, historia och samhälle 2003

"Är de olympiska spelens framtid hotad?", Svensk idrottsforskning nr 4 2003 "Ett ämne för vem? - Idrottsämnet i grundskolan 1962-2002", Karin Redelius och Håkan Larsson (Red.), Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa (Slutrapport för projektet Skola - Idrott - Hälsa)

”Bidrar skolidrott till bättre folkhälsa?”, Kritisk Utbildningsvetenskaplig tidskrift, nr 4 2004

”Idrottsrörelse med identitetsproblem”, Svensk idrottsforskning, nr 2 2004 (Medförfattare: Paul Sjöblom)

"Idrottsämnet och de materiella förutsättningarna - Exemplet Stockholm 1950-2000". www.idrottsforum.org

"Ett ämne för alla? : normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002" (diss. Stockholms universitet, 2005)

"Skolidrotten och folkhälsodebatten - Kan nedrustningen av idrottsämnet förklara den ökande ohälsan bland Sveriges skolungdom?", Locus, nr 1 2005.

"När ungdomar själva får välja - En studie av Riksidrottsförbundets Ungdomsinitiativ - från idé till aktivitet", Idrottshögskolan 2005. (Medförfattare: Karin Redelius och Britta Thedin Jakobsson)

Pia Lundquist Wanneberg

Pia Lundquist Wanneberg, Björn Sandahl, Leif Yttergren, ”Skolidrotten i går – i dag- i framtiden” i Idrott, historia och samhälle 2000.

Pia Lundquist Wanneberg, ”Dansk skolgymnastik under 200 år” i Idrott, historia och samhälle 2000.

Pia Lundquist Wanneberg, Björn Sandahl,”Skolan och idrotten – Skolidrottsförbundet mellan obligatorisk fysisk fostran och folkrörelseidrott” i Ett idrottssekel Riksidrottsförbundet 1903-2003 , Jan Lindroth & Johan R. Norberg (red), Stockholm 2002

Pia Lundquist Wanneberg, ”Idrotten och skolan. Svensk skolidrott och skolgymnastik 1919-1962” i Svensk idrottsforskning 2002:2.

Pia Lundquist Wanneberg "Kroppens medborgarfostran. Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-1962", Stockholm 2004.

John Hellström

John Hellström, ”Den svenska idrottshjältens historia”, Idrott, historia och samhälle 2004