Historiska seminarier 2016

2016-01-20

Program våren 2016

Historiska seminariet vid GIH – HISS-seminariet

I syfte att stärka idrottshistorias ställning internt på GIH och bland dess avnämare inom såväl akademin som idrottsrörelsen, har vi startat Historiska seminariet vid GIH, HISS-seminariet. Vi kommer att ha både öppna, publika arrangemang och mindre interna seminarium när texter med mera diskuteras. Vårens program, med viss reservation, presenteras nedan. Inför varje programpunkt kommer en särskild kallelse att utskickas.

10 februari 2016, kl. 17:00

Bokrelease och seminarium. Birgitta Wistedt presenterar sin nyutkomna bok om Martina Bergman Österberg. Gymnastikdirektören som införde linggymnastiken i det brittiska skolväsendet i slutet av 1800-talet. I samband med detta hålls också ett seminarium kring kvinnliga gymnastikdirektörers karriärmöjligheter och kvinnligt nätverkande. Seminariet är samarrangemang med Centrum för näringslivshistoria och Ekerlids förlag.

Program och se dokumentation från tillställningen

22 mars 2016 kl. 14:00

Pia Lundquist Wanneberg ventilerar en text kring 1800-talets sjukgymnastik.

21 april 2016 kl. 13:00

Ansgar Moltzberger, Deutsche Sporthochschule i Köln presenterar dels sin senaste forskning, dels ger han oss en bild av idrottshistorias ställning i Tyskland (på svenska).

8 juni 2016 kl. 16:00

Torbjörn Andersson presenterar sin senaste bok: "Spela fotboll bondjävlar! En studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början." Boken finns att köpa till ett förmånligt pris i samband med seminariet.

 

Väl mött!

För HISS-seminariet

Leif Yttergren