Forskningsgruppen

Den idrottshistoriska forskningsgruppen vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) består av följande personer:  

Seminarieverksamheten och delar av forskningsverksamheten bedrivs i samverkan mellan GIH och Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Historiska seminariet vid GIH – HISS-seminariet

I syfte att stärka idrottshistorias ställning på GIH och bland dess avnämare inom såväl akademin som idrottsrörelsen, har vi startat Historiska seminariet vid GIH, HISS-seminariet.

Vi kommer att ha både öppna, publika arrangemang och mindre interna seminarium.

Vårens program 2016