Forskningsgruppen

Sidan är under uppbyggnad.

I forskningsgruppen Hälsosamma hjärnfunktioner vid Gymnastik-och idrottshögskolan ingår följande personal.

Personal

Seniora forskare

Forskningsassistenter

Kommunikationsansvarig

Karin Ulfsdotter Crépin, ansvarig för Strategiska partnerskap, GIH